\

Органическое агропроизводство

Натуральне Яблуко® – переваги використання імунних сортів у садівництві

ДП «Голланд Плант Україна»

Що ж насправді представляє собою Програма Натуральне Яблуко®?

Якщо б потрібно було підсумувати суть програми в кількох словах, то Натуральне Яблуко® – це система вирощування нових, стійких до хвороб сортів, характерними ознаками яких є відмінний смак, висока врожайність і товарність плодів, а також хороша лежкість. Крім цього всього Програма є комплексною, розгалуженою системою з особливою філософією.

  OvociFrukti_Naturalne_yabluko.pdf (575.1 Кб)

ЯК ДОСЯГТИ НУЛЬОВОГО РІВНЯ ДЕГРАДАЦІЇ ҐРУНТІВ

Эксклюзивные ТЕХНОЛОГИИ

За останні роки Україна збільшила валове виробництво зернових, олеїнових та інших культур,що, звісно, поступово впливає на стан родючості українських ґрунтів. За градацією ФАО існує 9 видів деградації ґрунтів, основними з яких є вітрова або водна ерозія, переущільнення, втрата гумусу тощо. Організація впроваджує ідею Conservation Agriculture «консервуюче або ґрунтозберігаюче землеробство», яке передбачає дотримання трьох принципів господарювання: постійне покриття ґрунту рослинами або рослинними рештками, мінімально можливий обробіток ґрунту, різномаїття культур, зокрема сівозміна щонайменше із трьох культур, в тому числі бобових.

  Expertna_dumka_Yak_dosyagty_nuljovogo_rivnya_degradacij_gruntu.pdf (738.1 Кб)

Натуральне Яблуко® – переваги використання імунних сортів у садівництві

ДП «Голланд Плант Україна»

Десять років тому декілька фахівців у сфері лодорозсадництва вирішили, що час щось змінювати, та почали прокладати абсолютно новий шлях у напрямку сортової інновації. Незважаючи на початкові труднощі, ініціатива принесла великий успіх та заручилась підтримкою серед численних фахівців.

  Naturalne_yabluko_perevagi_imunnih_sortiv.pdf (916.9 Кб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

Інноваційні ґрунтозахисні та екологічно безпечні технології вирощування сільськогосподарських культур з використанням нанодобрив

КОКОВІХІН Сергій Васильович, доктор сільськогосподарських наук, професор, головний науковий співробітник Інституту зрошуваного землеробства НААН, керівник Інноваційного науково-виробничого центру «Агробіотехнології»

Гострими науковими проблемами агропромислової галузі є екологізація та біологізація сучасних технологій вирощування з пошуком інноваційних наукових підходів для раціонального використання ґрунтових, кліматичних та інших ресурсів. При цьому пріоритетними є дослідження з розробки елементів ґрунтозахисних і ресурсоощадних технологій агровиробництва, зорієнтованих на отримання високої економіко-енергетичної ефективності, а також одночасно екологічної безпеки землеробства й рослинництва.

  Organichne_agrovirobnictvo_zastosuvannay_nanodobriv.pdf (460.5 Кб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

Придатні для органічного вирощування новинки плодорозсадника ДП «Голланд Плант Україна»: суперслива Топепд Плюс® та інші

ДП «Голланд Плант Україна»

Голланд Плант Україна заклало тестову органічну плантацію на 5 га, для захисту якої від хвороб та шкідників використовуються виключно органічні засоби захисту. Ціллю тестової плантації є показати як можна вирощувати традицій ні та стійкі до хвороб сорти яблук, слив та вишні з використанням біотехнологій.

  Ekotekhnologij_buduschyego.pdf (465.5 Кб)

ДП «Голланд Плант Україна» – лідер у виробництві саджанців

ДП «Голланд Плант Україна»

Кліматичні умови України є оптимальними для успішного,промислового вирощування сливи, проте її прибуткове виробництво можливе тільки за умови використання відповідних сортів. Якими ж характеристиками повинен володіти сорт сливи для його успішного, рентабельного виробництва?

  OvociFrukti_Lider_u_virobnictvi_sadzhanciv.pdf (420.7 Кб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

НЕМАБАКТ И ЭНТОНЕМ-F – БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ НА ОСНОВЕ ЭНТОМОПАТОГЕННЫХ НЕМАТОД

ДАНИЛОВ Л. Г., доктор сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник ГНУ Всероссийский институт защиты растений.

Применение в сельском и лесном хозяйстве средств химизации представляет собой угрозу как здоровью людей, так и состоянию окружающей среды. В настоящее время в мировой практике разрабатываются системы мероприятий, при которых основными методами снижения численности вредителей станут экологические, способствующие размножению и повышению активности естественных врагов вредителей. Так, в борьбе с насекомыми-вредителями важное место отводится использованию их естественных врагов – паразитов, хищников, возбудителей заболеваний. В связи с этим в последние два десятилетия возрос интерес к энтомопатогенным нематодам из семейств Steinernematidae и Heterorhabditidаe (класс Nematoda)…

  Немабакт и Энтонем-F биологические препараты (202.0 Кб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

МЕТАБОЛІЗМ АЗОТУ У БАКТЕРИЗОВАНИХ РОСЛИНАХ ГРЕЧКИ ТА ЯЧМЕНЮ

В. В. ВОЛКОГОН, доктор с.-г. наук, член-кореспондент УААН,
директор Інституту сільськогосподарської мікробіології УААН

Сучасне світове землеробство орієнтоване на застосування технологій вирощування сільськогосподарських культур, що забезпечують одержання екологічно чистої і біологічно повноцінної продукції рослинництва. Високу екологічну і економічну ефективність цих технологій обумовлюють біологічні препарати, які здатні поліпшувати азотне живлення культур за рахунок активізації процесу азотфіксації в кореневій зоні рослин. Кількість біологічних препаратів, що базуються на селекціонованих активних штамах азотфіксуючих бактерій, зросла останнім часом, після появи низки фундаментальних розробок у галузі грунтової мікробіології, які принципово переорієнтували погляди на особливості взаємовідносин мікроорганізмів з вищою рослиною…

  Метаболізм азоту у бактеризованих рослинах гречки (169.7 Кб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ В ОРГАНІЧНОМУ ЗЕМЛЕРОБСТВІ

Ю. І. СОЛОГУБ, кандидат с.-г. наук,
академік Української технологічної академії,
спеціаліст з маркетингу ТОВ «Рійк Цваан Україна»

В теперішніх ринкових умовах ефективне сільськогосподарське виробництво можна забезпечити, перш за все, за рахунок використання збалансованого, добре організованого і економічно обґрунтованого методу його ведення із обов’язковим застосуванням прогресивних технологій. Критерієм діяльності такого сільського господарства повинно стати не стільки збільшення обсягів виробництва, до чого нас весь час закликали, а прагнення до зниження його собівартості, отримання максимального прибутку і збереження природних ресурсів…

  Світовий досвід та тенденції розвитку... (341.4 Кб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

БІОЛОГІЧНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО

МЕЛЬНИК І. П., президент асоціації «Біоконверсія», академік УЕАН,
м. Івано-Франківськ

У багатьох країнах світу щорічно збільшуються обсяги біологічного землеробства. Споживання органічної продукції в Європі складає 46%, в Азії – 6%, в США – 37%, а в Україні – біля 2%. Досвід альтернативного землеробства у світі охоплює короткий період – понад 40 років. У цій статті ми даємо аналіз функціонування різних систем землеробства та знайомимо Вас з агроприйомами у біологічному землеробстві із застосуванням органічних добрив нового покоління, що виробляються методом біологічної ферментації та вермикультивування…

  Біологічне землеробство (91.4 Кб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

У гармонії з природою

Производство DOSTO орегано

АКЦИЯ!

КОМПЛЕКСНИЙ АДСОРБЕНТ

Щадящие технологии Фадеева

Биоэнзимная технология

Сепаратор САД

PÖTTINGER

СІЙ ДОБРО

Высокие рекорды с АБК™

Органическое производство

Пробіотики для тварин

ЗАХИСТ РОСЛИН

БАНК ТЕХНОЛОГИЙ

Авторизация

Войти
Регистрация

Получать обновления на email:
Рубрики

"Зеленые проекты" (5)
Актуальная тема (157)
Актуальное интервью (2)
Аналитика (1)
Аналитика (1)
Антикризисная политика (6)
Архив – 2009год (5)
Архив – 2010год (4)
Архив – 2011год (5)
Архив – 2012год (6)
Архив – 2013год (6)
Архив 2014 год (5)
Архив 2015 (5)
Архив 2016 (6)
Архив 2017 (5)
Архив 2018 (5)
Архив 2019 (4)
Архив 2020 (4)
Архив журналов "Эксклюзивные технологии" (1)
Без рубрики (1)
Биотехнологии (42)
Биотопливо (1)
Ветеринария (21)
Животноводство (32)
ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ (27)
Книга (5)
Кормление (43)
Кормопроизводство (36)
Мастер-класс (12)
Микотоксины (16)
НОВОСТИ КОМПАНИИ БИОМИН (1)
Обзор мероприятий (81)
Овощеводство (31)
Овцеводство (1)
Органическое агропроизводство (10)
Орошение (4)
ОТРАСЛЬ ЗАКРЫТОГО ГРУНТА (4)
Переработка (5)
ПИТАНИЕ РАСТЕНИЙ (64)
ПОЧВОЗАЩИТНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ (22)
Птицеводство (62)
Растениеводство (28)
Ресурсосбережение в растениеводстве (39)
свиноводство (47)
Селекция (8)
СЕЛЕКЦИЯ (13)
Страусоводство (3)
Управление (1)
Фотогалерея (13)
Хранение и переработка (4)

Полезные "плагины WordPress" вы можете найти на сайте WordPressPlugins.ru. WP-Cumulus требует для просмотра Flash Player 9 или выше.