КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ, КОНГРЕССЫ

АНОНСЫ

\

Органическое агропроизводство

НЕМАБАКТ И ЭНТОНЕМ-F – БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ НА ОСНОВЕ ЭНТОМОПАТОГЕННЫХ НЕМАТОД

ДАНИЛОВ Л. Г., доктор сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник ГНУ Всероссийский институт защиты растений.

Применение в сельском и лесном хозяйстве средств химизации представляет собой угрозу как здоровью людей, так и состоянию окружающей среды. В настоящее время в мировой практике разрабатываются системы мероприятий, при которых основными методами снижения численности вредителей станут экологические, способствующие размножению и повышению активности естественных врагов вредителей. Так, в борьбе с насекомыми-вредителями важное место отводится использованию их естественных врагов – паразитов, хищников, возбудителей заболеваний. В связи с этим в последние два десятилетия возрос интерес к энтомопатогенным нематодам из семейств Steinernematidae и Heterorhabditidаe (класс Nematoda)…

  Немабакт и Энтонем-F биологические препараты (202.0 Кб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

МЕТАБОЛІЗМ АЗОТУ У БАКТЕРИЗОВАНИХ РОСЛИНАХ ГРЕЧКИ ТА ЯЧМЕНЮ

В. В. ВОЛКОГОН, доктор с.-г. наук, член-кореспондент УААН,
директор Інституту сільськогосподарської мікробіології УААН

Сучасне світове землеробство орієнтоване на застосування технологій вирощування сільськогосподарських культур, що забезпечують одержання екологічно чистої і біологічно повноцінної продукції рослинництва. Високу екологічну і економічну ефективність цих технологій обумовлюють біологічні препарати, які здатні поліпшувати азотне живлення культур за рахунок активізації процесу азотфіксації в кореневій зоні рослин. Кількість біологічних препаратів, що базуються на селекціонованих активних штамах азотфіксуючих бактерій, зросла останнім часом, після появи низки фундаментальних розробок у галузі грунтової мікробіології, які принципово переорієнтували погляди на особливості взаємовідносин мікроорганізмів з вищою рослиною…

  Метаболізм азоту у бактеризованих рослинах гречки (169.7 Кб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ В ОРГАНІЧНОМУ ЗЕМЛЕРОБСТВІ

Ю. І. СОЛОГУБ, кандидат с.-г. наук,
академік Української технологічної академії,
спеціаліст з маркетингу ТОВ «Рійк Цваан Україна»

В теперішніх ринкових умовах ефективне сільськогосподарське виробництво можна забезпечити, перш за все, за рахунок використання збалансованого, добре організованого і економічно обґрунтованого методу його ведення із обов’язковим застосуванням прогресивних технологій. Критерієм діяльності такого сільського господарства повинно стати не стільки збільшення обсягів виробництва, до чого нас весь час закликали, а прагнення до зниження його собівартості, отримання максимального прибутку і збереження природних ресурсів…

  Світовий досвід та тенденції розвитку... (341.4 Кб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

БІОЛОГІЧНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО

МЕЛЬНИК І. П., президент асоціації «Біоконверсія», академік УЕАН,
м. Івано-Франківськ

У багатьох країнах світу щорічно збільшуються обсяги біологічного землеробства. Споживання органічної продукції в Європі складає 46%, в Азії – 6%, в США – 37%, а в Україні – біля 2%. Досвід альтернативного землеробства у світі охоплює короткий період – понад 40 років. У цій статті ми даємо аналіз функціонування різних систем землеробства та знайомимо Вас з агроприйомами у біологічному землеробстві із застосуванням органічних добрив нового покоління, що виробляються методом біологічної ферментації та вермикультивування…

  Біологічне землеробство (91.4 Кб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

Биотехнологии

В гармонии с природой

Инновации в кормлении

УКРПРОЛАЙФ

Ресурсосберегающая техника

Органическое производство

Пробіотики для тварин

Гарантия качества

Запрошуємо на виставку

БАНК ТЕХНОЛОГИЙ

Авторизация

Войти
Регистрация

Получать обновления на email:
Рубрики

"Зеленые проекты" (5)
Актуальная тема (73)
Актуальное интервью (2)
Аналитика (1)
Аналитика (1)
Антикризисная политика (6)
Архив – 2009год (4)
Архив – 2010год (4)
Архив – 2011год (5)
Архив – 2012год (6)
Архив – 2013год (6)
Архив 2014 год (5)
Архив 2015 (5)
Архив 2016 (6)
Архив 2017 (5)
Архив журналов "Эксклюзивные технологии" (1)
Без рубрики (1)
Биотехнологии (27)
Биотопливо (1)
Ветеринария (20)
Животноводство (17)
ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ (18)
Книга (5)
Кормление (39)
Кормопроизводство (30)
Мастер-класс (12)
Микотоксины (14)
НОВОСТИ КОМПАНИИ БИОМИН (1)
Обзор мероприятий (54)
Овощеводство (28)
Овцеводство (1)
Органическое агропроизводство (4)
Орошение (4)
ОТРАСЛЬ ЗАКРЫТОГО ГРУНТА (4)
Переработка (4)
ПИТАНИЕ РАСТЕНИЙ (60)
ПОЧВОЗАЩИТНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ (20)
Птицеводство (49)
Растениеводство (5)
Ресурсосбережение в растениеводстве (23)
свиноводство (37)
Селекция (8)
СЕЛЕКЦИЯ (9)
Страусоводство (3)
Управление (1)
Фотогалерея (13)
Хранение и переработка (4)

Полезные "плагины WordPress" вы можете найти на сайте WordPressPlugins.ru. WP-Cumulus требует для просмотра Flash Player 9 или выше.

НАШИ ПАРТНЕРЫ