МЕРОПРИЯТИЯ

АНОНСЫ

\

ПОЧВОЗАЩИТНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

ІННОВАЦІЇ Й УДОСКОНАЛЕННЯ від компанії HORSCH як засіб досягнення найвищого результату в агровиробництві

Компанія HORSCH

Компанія HORSCH дуже вимогливо ставиться до якості та сервісу своєї продукції. Це позначається на процесах розробки, конструювання та виробництва машин. Через високу продуктивність, надійність і міцність техніка HORSCH використовується найчастіше середніми і великими підприємствами, тому що HORSCH – це не тільки назва техніки, а й інноваційні машини найвищої якості, сучасні системи землеробства.

  Innovaciy_HORSCH.pdf (440.1 Кб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

Передпосівна підготовка ґрунту машинами LEMKEN

Компанія LEMKEN

Ідеальне насіннєве ложе є основою оптимального розвитку культурних рослин, а оброблений ґрунт повинен бути добре вирівняним і одночасно з цим розпушений на відповідну глибину по всій ширині проходу агрегата. Відмінна якість передпосівного обробітку та висока продуктивність у поєднанні з незначними витратами на зношування машин – така філософія фахівців компанії LEMKEN, які створюють комбіновані агрегати передпосівного обробітку ґрунту. Такі машини забезпечують оптимальне розпушування ґрунту в усьому посівному горизонті.

  Pochvozashytnoe_zemledelie_LEMKEN.pdf (5.7 Мб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

No-Till. Шкідники пшениці

КОСОЛАП Микола Павлович – кандидат сільськогосподарських наук

КРОТІНОВ Олексій Павлович – кандидат сільськогосподарських наук

В системі землеробства No-Till суттєвої різниці в захисті посівів озимої пшениці від шкідників у порівнянні з традиційною не відмічається. В ентмокомплексі озимої пшениці є шкідливі види, які притаманні лише цій культурі, а є такі, що присутні і на інших культурах. У зв’язку з великими масивами вирощування даної культури, використання тільки сівозмінного фактору не дає високих результатів у боротьбі з шкідливими комахами.

  Pochva_No-Till.PDF (874.9 Кб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

No-Till: Основні ланки системи землеробства

Кожна із систем землеробства, як правило, включає комплекс ланок або окремих їх елементів, спрямованість і інтенсивність прояву яких забезпечують характер і особливості системи.

  Pochvozaschiytnoe_zemledelie_No-Till.pdf (629.5 Кб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

Дощові черв’яки

«Плуг один із самих древніх і цінних винаходів людини; але задовго до існування людини землю розпушували земляні черв’яки, і цей процес продовжується до цього часу», так писав в свій час Чарльз Дарвін. Більш ніж 2000 років тому в Єгипті фараони захищали своїми указами дощових черв’яків, забороняючи видалення їх з природного середовища.

  Pochva_No-Till.pdf (856.4 Кб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

Формування запасів ґрунтової вологи

Вода – основа всього живого. Відомий вчений ґрунтознавець і лісівник Г. М. Висоцький в свій час писав: «Вода разом з розчиненими в ній поживними речовинами є справжньою кров’ю живого організму». Щоб одержати врожай сільськогосподарських культур, необхідно в першу чергу забезпечити їх життєву потребу в воді. В любій системі землеробства цьому приділяється першочергова увага. 

  rastenievodstvo_pochva_no-till.pdf (3.1 Мб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

Система землеробства NO-TILL

Родючість ґрунту характеризується групою показників відповідно до ДСТУ 4362:2004. Ґрунт – жива біокосна система, яка складається з неживої скелетної частини та біологічного його компоненту. Вони тісно переплетені і взаємозалежні. В першу чергу в основі будь-якої роботи з ґрунтом базовими є його агрофізичні аспекти.

  rasten_pochva_No-till.pdf (679.8 Кб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

Інтенсивні (сучасні) системи землеробства*

Інтенсивні системи землеробства в своїй основі повинні забезпечувати ріст урожайності культурних рослин, відновлення, збереження і підвищення родючості ґрунту за рахунок факторів інтенсифікації землеробства – застосування добрив, меліорації, зрошення, механізації, автоматизації, ґрунтозахисних, ресурсо¬зберігаючих та екологічно чистих технологій, вдосконалення знарядь і машин. Все це в сумі повинно забезпечити підвищення економічної ефективності використання землі (ДСТУ 4691:2006).

  Інтенсивні (сучасні) системи землеробства* (430.1 Кб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

Система землеробства No-Till

Виникнення і розвиток систем землеробства без всякого сумніву пов’язані з розви-тком у конкретному суспільстві відповідних виробничих сил і виробничих відносин. Цей процес відбувався протягом тривалого історичного періоду, який нараховує багато тисячо-літь. Проте, наявний археологічний, історичний та етнографічний матеріал не засвідчує достовірно точного періоду становлення самих найпростіших систем землеробства, якими послуговувались землероби в ті давні часи на території сучасної України.

  Система землеробства No-Till (1.6 Мб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

Технология ресурсосберегающего земледелия No-Till: инновации плюс веление времени!

Экономическая модель современного растениеводства основана на оптимизации производственных процессов и выращивании качественной сельскохозяйственной продукции. Система No-Till – наиболее разумный подход к растениеводству, взвешенный с точки зрения экологии и экономики. В основу системы ресурсосберегающей технологии No-Till легла технология нулевой обработки почвы. Производится прямой посев по пожнивным остаткам с минимальным нарушением структуры почвы.

«Эксклюзивные ТЕХНОЛОГИИ»

  Технология No-till (163.7 Кб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

КОНФЕРЕНЦІЯ «ПТАХІВНИЦТВО-2019″

VARIANT AGRO BUILD

Щадящие технологии Фадеева

Биоэнзимная технология

Сепаратор САД

PÖTTINGER

СІЙ ДОБРО

Производство DOSTO орегано

КОМПЛЕКСНИЙ АДСОРБЕНТ

В гармонии с природой

Высокие рекорды с АБК™

Ресурсосберегающая техника

Органическое производство

Пробіотики для тварин

ЗАХИСТ РОСЛИН

БАНК ТЕХНОЛОГИЙ

Авторизация

Войти
Регистрация

Получать обновления на email:
Рубрики

"Зеленые проекты" (5)
Актуальная тема (117)
Актуальное интервью (2)
Аналитика (1)
Аналитика (1)
Антикризисная политика (6)
Архив – 2009год (5)
Архив – 2010год (4)
Архив – 2011год (5)
Архив – 2012год (6)
Архив – 2013год (6)
Архив 2014 год (5)
Архив 2015 (5)
Архив 2016 (6)
Архив 2017 (5)
Архив 2018 (5)
Архив 2019 (3)
Архив журналов "Эксклюзивные технологии" (1)
Без рубрики (1)
Биотехнологии (35)
Биотопливо (1)
Ветеринария (21)
Животноводство (26)
ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ (25)
Книга (5)
Кормление (42)
Кормопроизводство (34)
Мастер-класс (12)
Микотоксины (16)
НОВОСТИ КОМПАНИИ БИОМИН (1)
Обзор мероприятий (70)
Овощеводство (29)
Овцеводство (1)
Органическое агропроизводство (10)
Орошение (4)
ОТРАСЛЬ ЗАКРЫТОГО ГРУНТА (4)
Переработка (5)
ПИТАНИЕ РАСТЕНИЙ (64)
ПОЧВОЗАЩИТНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ (20)
Птицеводство (59)
Растениеводство (8)
Ресурсосбережение в растениеводстве (39)
свиноводство (45)
Селекция (8)
СЕЛЕКЦИЯ (12)
Страусоводство (3)
Управление (1)
Фотогалерея (13)
Хранение и переработка (4)

Полезные "плагины WordPress" вы можете найти на сайте WordPressPlugins.ru. WP-Cumulus требует для просмотра Flash Player 9 или выше.

Запрошуємо на виставку