\

Селекция

«Племінні та продуктивні якості свиней»


Похваленко О.С., головний зоотехнік ТОВ «Фрідом Фарм Бекон»;
Савосік Н.С., зоотехнік-селекціонер ТОВ «Фрідом Фарм Бекон»

Породи свиней, як селекційні надбання, постійно змінюються під впливом середовища, удосконалюються та при правильному їх поєднанні забезпечують отримання високопродуктивних гібридів. Кожна порода має свої відмінності, переваги, недоліки, свій ареал розповсюдження, своє місце в системах гібридизації. Найбільш поширеною є велика біла порода, її материнські та продуктивні якості забезпечують цій породі провідне місце серед всіх порід.

  Племінні та репродуктивні якості (338.4 Кб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.


Високоефективне виробництво свинини із застосуванням сучасних селекційних досягнень та інтенсивних

Свинарство, як галузь тваринництва, навіть в умовах кризи може бути прибутковим, якщо в господарствах створюються умови для максимальної реалізації генетичного потенціалу тварин. Як відомо, цільові стандарти порід досить високі, але в умовах більшості господарств той потенціал, який закладений у генотипах тварин, реалізується лише на 30-50%. Саме за таких умов складно конкурувати зі світовим рівнем та навіть виживати в умовах нестабільної економіки.

  Високоефективне виробництво свинини (546.9 Кб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.


ВЕЛИКА БІЛА

БЕРЕЗОВСЬКИЙ М. Д., доктор с.-г. наук, професор, зав. відділом розведення і генетики Інституту свинарства ім. О. В. Квасницького УААН

Впродовж останніх 15-ти років в Україні різко зменшилось поголів’я свиней, а відповідно, й виробництво свинини. Особливо постраждало товарне свинарство і перш за все великі промислові комплекси і спецгоспи. Разом з цим племінне свинарство навіть збільшилось у кількісному відношенні, що може бути передумовою відродження галузі свинарства в цілому. І в цьому плані провідна роль належить розведенню свиней великої білої породи, про що буде йти мова у цій статті…

  Велика біла (635.0 Кб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

ВІДГОДІВЕЛЬНІ ТА М’ЯСНІ ЯКОСТІ ПІДСВИНКІВ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ ПРИ ІНТЕНСИВНІЙ ВІДГОДІВЛІ

ЛІСНИЙ В. А., доцент, кандидат с.-г. наук, ХДАУ,
директор ТОВ «Фрідом Фарм Бекон»,
ЛІСНА Т. М., асистент, ХДАУ

Ефективність галузі свинарства визначається не лише рівнем відгодівельних якостей, а в значній мірі залежить від їх м’ясної продуктивності. Впровадження у виробництво спеціалізованих м’ясних порід зарубіжної селекції відкриває широку можливість збільшення виробництва високоякісної м’ясної свинини при збільшенні передзабійної живої маси. Так, у США за останні роки спостерігається тенденція до зростання вагових кондицій товарних свиней, спеціалізованих за м’ясними якостями. Виходячи з цього нами були проведені дослідження в умовах племзаводу з розведення свиней великої білої породи ТОВ «Фрідом Фарм Бекон» Херсонської області на підсвинках різних генотипів вітчизняної та англійської селекції…

  Відгодівельні та м'ясні якості підсвинків (236.6 Кб)

НОВІ ЛІНІЇ В НОВІЙ ПОРОДІ

ЛІСНИЙ В. А., кандидат с.-г. наук, доцент; КОЗІН А. І., аспірант;
САВОСІК Н. С., асистент;
Херсонський державний аграрний університет

Державною комісією апробована і в 2007 році затверджена наказом Міністерства сільського господарства України нова спеціалізована м’ясна порода свиней – червона білопояса. Ця порода створена шляхом складного відтворювального схрещування семи порід. Дві з них вихідні: велика біла та миргородська, які були використанні ще на початковому етапі створення полтавської м’ясної породи як материнські. У якості батьківських форм були на першому етапі використані породи – ландрас та уєссекс-седлбек, а у подальшому для створення синтетичного м’ясного генотипу були використані спеціалізовані м’ясні породи: п’єтрен, дюрок та гемпшир…

  Нові лінії в новій породі (172.9 Кб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

ПРОДУКТИВНІСТЬ СВИНЕЙ ВЕЛИКОЇ БІЛОЇ ПОРОДИ

О. А. КОВАЛЬ,
Миколаївський державний аграрний університет

Державне підприємство „Степове» Миколаївської області було організоване у 1966 році і має 40-річну історію. З 1983 року господарство спеціалізувалось на вирощуванні та відгодівлі великої рогатої худоби, а в подальшому – з 2003 року – на розведенні свиней великої білої породи та великої рогатої худоби червоної степової породи. На підставі державної атестації з присвоєння відповідних статусів суб’єктам племінної справи у тваринництві в 2005 році державному підприємству «Племрепродуктор «Степове» надано статус племінного заводу з розведення свиней великої білої породи…

  Продуктивність свиней великої білої породи (52.5 Кб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

СИСТЕМА СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ С ПОРОДАМИ СВИНЕЙ

ЛЕСНОЙ В. А., кандидат с.-х. наук, доцент;
КОЗИН А. И., аспирант;
Херсонский государственный аграрный університет

В ООО «Фридом Фарм Бекон» на начало 2008 года сформировано 4 племенных стада свиней ведущих пород отечественной и зарубежной селекции, которые имеют статус племенных заводов. Наличие статусов племенных заводов дает возможность проводить работу по совершенствованию пород, реализовывать племенной молодняк и получать финансовую поддержку из государственного бюджета по программе «Селекция»…

  Система селекционно-племенной работы с породами свиней (105.0 Кб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

ТЕХНОЛОГИЯ ВОСПРОИЗВОДСТВА СВИНЕЙ В “ФРИДОМ ФАРМ БЕКОН”

ЛЕСНОЙ В. А., зам. генерального директора по животноводству,
КОЗИН А. И., главный зоотехник,
ПОХВАЛЕНКО А. С., зоотехник-селекционер племзавода

Воспроизводство стада в любой отрасли животноводства играет важнейшую роль, так как является начальной точкой отсчета в планировании всего производства продукции предприятия. В организации производства животноводческой продукции самым сложным и требующим высокой квалификации специалистов является воспроизводство стада…

  Технология воспроизводства свиней в "Фридом Фарм" (220.5 Кб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

СИЛЬНЕ НАСІННЯ

Высокие рекорды с АБК™

У гармонії з природою

HOG SLAT Україна

Quantum – інновації живлення

Производство DOSTO орегано

Пробіотики для тварин

ТОВ «Сій Добро»

siydobro.com

ЗАХИСТ РОСЛИН

PÖTTINGER

Аграрний фронт

Сепаратор САД

БАНК ТЕХНОЛОГИЙ

Авторизация

Войти
Регистрация

Получать обновления на email:
Рубрики

"Зеленые проекты" (5)
Актуальная тема (220)
Актуальное интервью (2)
Аналитика (1)
Аналитика (1)
Антикризисная политика (6)
Архів 2023 (6)
Архів 2024 (2)
Архив – 2009год (5)
Архив – 2010год (4)
Архив – 2011год (5)
Архив – 2012год (6)
Архив – 2013год (7)
Архив 2002 (1)
Архив 2014 год (5)
Архив 2015 (5)
Архив 2016 (6)
Архив 2017 (5)
Архив 2018 (5)
Архив 2019 (4)
Архив 2020 (5)
Архив 2021 (5)
Архив 2022 (4)
Архив журналов "Эксклюзивные технологии" (1)
Без рубрики (3)
Биотехнологии (43)
Биотопливо (1)
Ветеринария (22)
Животноводство (102)
ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ (27)
Книга (5)
Кормление (43)
Кормопроизводство (37)
Мастер-класс (12)
Микотоксины (17)
НОВОСТИ КОМПАНИИ БИОМИН (1)
Обзор мероприятий (118)
Овощеводство (31)
Овцеводство (1)
Органическое агропроизводство (17)
Орошение (4)
ОТРАСЛЬ ЗАКРЫТОГО ГРУНТА (4)
Переработка (16)
ПИТАНИЕ РАСТЕНИЙ (64)
ПОЧВОЗАЩИТНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ (22)
Птицеводство (64)
Растениеводство (110)
Ресурсосбережение в растениеводстве (40)
свиноводство (48)
Селекция (8)
СЕЛЕКЦИЯ (13)
СИЛЬНЕ НАСІННЯ (3)
Страусоводство (3)
Управление (2)
Фотогалерея (13)
Хранение и переработка (4)

Полезные "плагины WordPress" вы можете найти на сайте WordPressPlugins.ru. WP-Cumulus требует для просмотра Flash Player 9 или выше.