КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ, КОНГРЕССЫ

АНОНСЫ

\

СЕЛЕКЦИЯ

ПРИБУТКОВИЙ БІЗНЕС У СФЕРІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Сьогодні вітчизняні господарства вирощують лише 50-60% від загального попиту та потреб споживання яблук. Ринковий попит є достатньо високим і буде зберігатися ще довгий час. Ціна на яблука в Україні досягла європейського рівня. Кліматичні умови країни дозволяють на 70-80% території вирощувати яблука, при цьому витрати на виробництво нижчі, ніж у Європі. Географічне розташування Росії та перспектива експорту яблук до цієї країни створюють подальші вигідні умови для вітчизняних виробників ябл

  Novi_sorti_yabluk.pdf (1.3 Мб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

ІННОВАЦІЙНІ РОЗРОБКИ НОСІВСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЙНО-ДОСЛІДНОЇ СТАНЦІЇ

Провідною галуззю сільського господарства є рослинництво, головне завдання якого полягає в забезпеченні зростаючих потреб населення продуктами харчування, тваринництва – кормами, а легкої, харчової та інших галузей промисловості – сировиною.

  ІННОВАЦІЙНІ РОЗРОБКИ НОСІВСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЙНО-ДОСЛІДНОЇ СТАНЦІЇ (273.3 Кб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

Пріоритети раціонального розвитку виробництва зерна в Україні


В. С. РИБКА, кандидат економічних наук, завідувач лабораторією економіки
М. С. ШЕВЧЕНКО, доктор сільськогосподарських наук,
заступник директора по науковій роботі
Інститут сільського господарства степової зони НААН України
О. М. ШПИЛЬОВА, А. А. МАХНИЦЬКА
Головне управління статистики у Дніпропетровській області

Одним з вагомих напрямів розвитку аграрного сектора економіки Дніпропетровщини є формування високоефективного зернового господарства. Займаючи 5,3% території і маючи 7,3% чисельності населення держави Дніпропетровська область у 2010 році виробила 7,4% зерна від загального його валового збору в Україні, посідаючи третє місце серед інших 25 областей і друге місце в зоні Степу.

  Пріоритети розвитку виробництва зерна (583.1 Кб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.


Тяжелые семена – высокий урожай

Сегодня перед  агропроизводителем стоит сложная задача в решении вопроса продовольственной безопасности.Как повысить урожайность и сократить потери за счет уменьшения его травмирования?

Технологии в растениеводстве должны быть направлены на щадящее отношение к почве: восстановление естественных процессов в почве, способствующих повышению плодородия почвы и улучшения гумуса; снижению потерь и улучшению сохранности зерна за счет травмирования.

  Тяжелые семена – высокий урожай (453.3 Кб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

Особливості вирощування скоростиглих біотипів у безгербіцидній технології

Автори: Пащенко Ю.М., доктор с/г наук, старший науковий співробітник; Борисов В.М., кандидат с/г наук, старший науковий співробітник; Шишкіна О.Ю., науковий співробітник лабораторії Інституту зернового господарства УААН.

Використання в технологічних системах вирощування гібридів кукурудзи, які характеризуються різною тривалістю вегетаційного періоду і реакцією рослин на умови середовища, в певній мірі обумовлених агротехнічними заходами, являє великий науковий і практичний інтерес як окремий самостійний фактор стабілізації виробництва зерна і регулювання рівня виробничих витрат.

  Особливості вирощування скоростиглих біотипів у безгербіцидній технології (160.6 Кб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

КУКУРУДЗА: МАЙБУТНЄ – ЗА РЕНТАБЕЛЬНИМИ ГІБРИДАМИ

Сучасний рівень розвитку галузі рослинництва і впровадження новітніх технологій передбачає врахування біологічних властивостей культури і забезпечення оптимального рівня вирощування рослин. Кукурудза – це вид сільськогосподарської культури, яка відзначається різномаїттям форм, які в свою чергу поділяються на групи різної скоростиглості. Кожна з цих груп складається з різних за походженням гібридів, які створені з урахуванням тих чи інших кліматичних умов та для певних технологічних вимог.

  Кукурудза: майбутнє за рентабельними гібридами (397.4 Кб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.


«ОВСЯНКА, СЭР» – БЕСПЛЁНЧАТЫЙ ОВЕС

ПОДОБЕД Л.И., доктор с.-х. наук, профессор,
ведущий научный сотрудник Института животноводства УААН

«Что сегодня на завтрак, сэр?», – типичный вопрос английского аристократа. Такой же типичный и ответ: «Овсянка, сэр». Почему же многовековые традиции английского общества – есть на завтрак овсянку – сохранились до сих пор и упорно повторяются из поколения в поколение?..

  "Овсянка СЭР" - беспленочный овес (252.1 Кб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

ВИСОКОПРОДУКТИВНІ СОРТИ РІПАКУ

РОЖКОВАН В. В., кандидат біологічних наук,
провідний спеціаліст відділу хрестоцвітих культур
НАГОРНА А. П., зав. групи маркетингу Інститут олійних культур
(м. Запоріжжя)

Історія використання людиною рослини з метою отримання з неї олії бере початок в далекі часи. Рослинні олії, як і жири тваринного походження, є дуже висококалорійним продуктом, і разом з білками і вуглеводами складають основу раціонального харчування людей…

  Високопродуктивні сорти ріпаку (203.8 Кб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

ЯРОВЫЕ КРЕСТОЦВЕТНЫЕ КУЛЬТУРЫ

РОЖКОВАН В. В., кандидат биологических наук,
ведущий специалист отдела крестоцветных культур
САЛАМАТИНА А. П., зав. группы маркетинга
Институт масличных культур УААН (г. Запорожье)

Для получения высокого урожая яровой горчицы поля для её посева необходимо готовить с летнего периода сразу после уборки предшественника. Однако тяжелое экономическое положение многих хозяйств не позволило своевременно начать эту работу…

  Яровые крестоцветные культуры (287.9 Кб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

Производство DOSTO орегано

КОМПЛЕКСНИЙ АДСОРБЕНТ

Летняя АКЦИЯ от СМАКУЙ

Биотехноогии

В гармонии с природой

Нанотехнологии

Ресурсосберегающая техника

Органическое производство

Пробіотики для тварин

Щадящие технологии Фадеева

НАШИ ПАРТНЕРЫ

БАНК ТЕХНОЛОГИЙ

Авторизация

Войти
Регистрация

Получать обновления на email:
Рубрики

"Зеленые проекты" (5)
Актуальная тема (83)
Актуальное интервью (2)
Аналитика (1)
Аналитика (1)
Антикризисная политика (6)
Архив – 2009год (4)
Архив – 2010год (4)
Архив – 2011год (5)
Архив – 2012год (6)
Архив – 2013год (6)
Архив 2014 год (5)
Архив 2015 (5)
Архив 2016 (6)
Архив 2017 (5)
Архив 2018 (4)
Архив журналов "Эксклюзивные технологии" (1)
Без рубрики (1)
Биотехнологии (32)
Биотопливо (1)
Ветеринария (21)
Животноводство (22)
ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ (21)
Книга (5)
Кормление (41)
Кормопроизводство (33)
Мастер-класс (12)
Микотоксины (16)
НОВОСТИ КОМПАНИИ БИОМИН (1)
Обзор мероприятий (58)
Овощеводство (28)
Овцеводство (1)
Органическое агропроизводство (6)
Орошение (4)
ОТРАСЛЬ ЗАКРЫТОГО ГРУНТА (4)
Переработка (5)
ПИТАНИЕ РАСТЕНИЙ (62)
ПОЧВОЗАЩИТНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ (20)
Птицеводство (53)
Растениеводство (6)
Ресурсосбережение в растениеводстве (30)
свиноводство (39)
Селекция (8)
СЕЛЕКЦИЯ (9)
Страусоводство (3)
Управление (1)
Фотогалерея (13)
Хранение и переработка (4)

Полезные "плагины WordPress" вы можете найти на сайте WordPressPlugins.ru. WP-Cumulus требует для просмотра Flash Player 9 или выше.

Запрошуємо на виставку