КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ, КОНГРЕССЫ

АНОНСЫ

\

Ресурсосбережение в растениеводстве

«Принципи оптимізації процессів вирощування кукурудзи»


Концептуальними положеннями сучасних технологій вирощування кукурудзи є оптимізація технологічних процесів на основі використання наукових відомостей стосовно закономірностей росту, розвитку рослин і формування продуктивності посівів та біологічної реа¬кції нових гібридів на дію біотичних, абіотичних та антропогенних факторів середовища, а також системний добір нових високо¬продуктивних гібридів за основними господарсько-цінними ознаками, в результаті впровадження яких можуть реалізовуватись моделі і напрямки інтенсифікації або ресурсозбереження в сортових технологіях вирощування кукурудзи.

  Кукуруза (489.5 Кб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.


Новые горизонты в развитии технологии внекорневой подкормки

Несмотря на широкую рекламную кампанию и признанную экономическую эффективность применения регуляторов роста и  микроудобрений, еще не все сельхозпроизводители Украины используют хелатные микроудобрения в своей практике.

  Новые горизонты в развитии технологии внекорневой подкормки (325.9 Кб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.


Технологічні системи вирощування кукурудзи із використанням післяжнивних решток попередніх культур

Післяжнивні рештки попередників, які залишаються на поверхні ґрунту або локалізуються у верхніх його шарах, здатні здійснювати певний вплив на ростові процеси і розвиток рослин кукурудзи, адже поряд зі змінами гідротер¬мічного режиму ґрунту, розповсюдженням шкідливої мікрофлори та ентомофа¬уни відбуваються процеси алелопатії, тобто взаємного впливу рослин і мікро¬організмів ґрунту та продуктами метаболізму – колінами, які утворюються в ре¬зультаті життєдіяльності рослин.

  Технологічні системи вирощування кукурудзи із використанням післяжнивних решток попередніх культур (350.8 Кб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

АГРОТЕХНІЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ КУКУРУДЗИ

Сучасні технології вирощування кукурудзи на зерно ще не досягли такого рівня, який би забезпечив повноцінне використання потенціалу цієї культури. В умовах виробництва ще мають місце численні негаразди агротехнологічного та організаційно-економічного характеру в технології її вирощування.

  Агротехнічні та екологічні аспекти застосування ресурсозберігаючих технологій вирощування кукурудзи (84.0 Кб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ: СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

«Эксклюзивные ТЕХНОЛОГИИ»

Из номера в номер мы не устаем говорить о преимуществах ресурсосберегающих технологий, применяемых в растениеводстве, в частности No-Till. Вот и сегодня разговор пойдет о средствах защиты растений, но начнем с напоминания основных принципов ресурсосберегающих технологий, которые сегодня известны каждому сельхозпроизводителю, но еще не всеми применяемые…

  Ресурсосберегающее земледелие, средства защиты растений (164.4 Кб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

КОМПЛЕКСНИЙ АДСОРБЕНТ

Запись на обучение

Биотехноогии

В гармонии с природой

Нанотехнологии

Ресурсосберегающая техника

Органическое производство

Пробіотики для тварин

Гарантия качества

Щадящие технологии Фадеева

НАШИ ПАРТНЕРЫ

БАНК ТЕХНОЛОГИЙ

Авторизация

Войти
Регистрация

Получать обновления на email:
Рубрики

"Зеленые проекты" (5)
Актуальная тема (72)
Актуальное интервью (2)
Аналитика (1)
Аналитика (1)
Антикризисная политика (6)
Архив – 2009год (4)
Архив – 2010год (4)
Архив – 2011год (5)
Архив – 2012год (6)
Архив – 2013год (6)
Архив 2014 год (5)
Архив 2015 (5)
Архив 2016 (6)
Архив 2017 (5)
Архив 2018 (2)
Архив журналов "Эксклюзивные технологии" (1)
Без рубрики (1)
Биотехнологии (30)
Биотопливо (1)
Ветеринария (20)
Животноводство (21)
ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ (20)
Книга (5)
Кормление (39)
Кормопроизводство (32)
Мастер-класс (12)
Микотоксины (14)
НОВОСТИ КОМПАНИИ БИОМИН (1)
Обзор мероприятий (51)
Овощеводство (28)
Овцеводство (1)
Органическое агропроизводство (5)
Орошение (4)
ОТРАСЛЬ ЗАКРЫТОГО ГРУНТА (4)
Переработка (4)
ПИТАНИЕ РАСТЕНИЙ (61)
ПОЧВОЗАЩИТНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ (20)
Птицеводство (50)
Растениеводство (6)
Ресурсосбережение в растениеводстве (25)
свиноводство (38)
Селекция (8)
СЕЛЕКЦИЯ (9)
Страусоводство (3)
Управление (1)
Фотогалерея (13)
Хранение и переработка (4)

Полезные "плагины WordPress" вы можете найти на сайте WordPressPlugins.ru. WP-Cumulus требует для просмотра Flash Player 9 или выше.

Запрошуємо на виставку