КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ, КОНГРЕССЫ

АНОНСЫ

\

Кормление

Что такое премикс и с чем его едят?

На сегодняшний день, для развития сельскохозяйственного бизнеса, большое значение имеет время, за которое можно вырастить, согласно действующим стандартам, сельскохозяйственных животных и птицу. Не менее важным также является качество получаемой продукции (мясо, яйца, молоко и т.д.). В условиях жёсткой конкуренции, эти 2 параметра нужно получить при минимальных затратах на производство. Поэтому не обойтись без активных биологических добавок, раскрывающих генетически заложенный потенциал в полной мере за более короткий срок. Механизм действия премикса объясняется наличием в нём всех тех компонентов, которые необходимы животным и птице, но которые они не могут получить естественным путем.

  Korma_premixi.pdf (859.4 Кб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

Підвищення продуктивних якостей птиці при застосуванні рідкої кормової добавки “Вітамін Е + Селен” компанії MIAVIT

Профілактика стресу має важливе значення для птахівництва. Стресори впливають на організм найчастіше в комбінації, підвищуючи тим самим свій вплив. Профілактувати стрес можна, шляхом створення оптимальних умов утримання, розробки біологічно повноцінних раціонів та застосування антистресових препаратів.

Для підтримки птиці в стресових ситуаціях (жара, вакцинація, транспортування) в умовах промислового вирощування, компанія MIAVIT GmbH (Німеччина) пропонує рідку кормову добавку “Вітамін E + Селен”.

  korma_zhidkie_vit.pdf (859.7 Кб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

Довготривалий вплив Байкоксу 5% на продуктивність та стан здоров’я поросят

Дані клінічних випробувань дозволяють стверджувати, що профілактика ізоспорозу (кокцидіозу) тольтразурилом може потенційно покращити стан здоров’я свиней та приріст, однак це залишалося недоведеним у реальних умовах на великих свинарських господарствах.

  innovacii_vet_medicini_Bayer.pdf (983.8 Кб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

СТАБІЛЬНІСТЬ ВІТАМІНІВ В ПРЕМІКСАХ І КОМБІКОРМАХ

Одним із завдань для виробників вітамінів, преміксів та комбікормів є розробка методів підвищення стабільності вітамінів в різних умовах переробки та зберігання. В процесі виробництва преміксів та комбікормів вітаміни зазнають істотного, здебільшого руйнівного, впливу фізичних та хімічних факторів.

  Vitamini_Novacore.PDF (989.0 Кб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

Жидкие витаминные смеси как необходимый инструмент выращивания здорового поголовья птицы в промышленном птицеводстве

Проблема нормирования витаминов в рационах птицы в условиях промышленного птицеводства остаётся актуальной на протяжении многих лет. Известно, что птица очень чувствительна к недостатку витаминов, что связано, прежде всего, с её биологическими особенностями, такими как быстрое движение корма по желудочно-кишечному тракту, недостаточный синтез и ограниченная всасываемость эндогенных витаминов в пищеварительном тракте и быстрый рост.

  Korma_Tandem.pdf (833.7 Кб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

Як можна покращити апетит та кондицію свиноматок під час лактації

Лактація – це особливо важлива стадія в репродуктивному циклі тварин. Свиноматки продукують в середньому від 10 до 13 л молока, причому, порівняно з коров’ячим, молоко свиноматки містить удвічі більше жиру, протеїну та мінеральних речовин. Отже, з огляду на вміст поживних речовин у молоці та співвідношення між масою тіла та об’ємом молока, що виробляється за добу, свиноматки мають значно вищу продуктивність, порівняно з коровою, і заслуговують особливої уваги під час лактації…

  bayer7_2.pdf (1.0 Мб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

ЯК ПОСЛАБИТИ НЕБАЖАНУ ВЗАЄМОДІЮ ВІТАМІНІВ І МІКРОЕЛЕМЕНТІВ У ПРЕМІКСІ

Проблема сумісності компонентів преміксу в процесі зберігання спонукає науковців та практиків до пошуку шляхів зниження їх негативної взаємодії: зниження доступності в присутності антагоністів, утворення нерозчинних комплексів з органічними кислотами,хімічного руйнування вітамінів під дією іонів металів і вивільненої кристалізаційної води ,та ін.

  Korma_Novacore.PDF (753.5 Кб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОРМОВ В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ

В структуре себестоимости производимого молока в молочном скотоводстве затраты на корма составляют более 50% всех затрат, связанных с производством молока. Поэтому одним из реальных путей повышения эффективности производства и продуктивности животных является повышение качества заготавливаемых кормов.

  molochnoe_skotovodstvo_racianalnoe_ispolzovanie_kormov.PDF (1.1 Мб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

Стратегія використання підкислювачів у годівлі тварин

За останні 50 років у світі були проведені численні дослідження з розробки раціонального або науково обґрунтованого живлення тварин, які базуються на даних зоотехнічних експериментів, трофології, фізіології, молекулярної біології, мембранології, фармакології, біохімії та інших наук. Однак деякі перспективні напрямки науки і отримані дані залишаються мало дослідженими і недостатньо визначеними не тільки у годівлі тварин, але й в медицині, що викликає об’єктивну критику загальновизнаних теорій живлення і використання різних біологічно активних добавок.

  Kormoproizvodstvo_Podkisliteli.pdf (743.7 Кб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

КОРМОВА ДОБАВКА ЦИРКОЛІН ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ НАЙКРАЩИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОРИСТАННЯ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ СВИНОМАТОК

На сьогодні інтенсивність використання свиней в світі постійно зростає. Стає очевидним, що для більш швидкого росту та мінімізації втрати свинопоголів’я необхідне підвищення й витрат, зокрема на виробництво якісних кормів.

  Korma_cirkolin.pdf (860.6 Кб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

Запись на обучение

Биотехнологии

В гармонии с природой

Нанотехнологии

Ресурсосберегающая техника

Органическое производство

Пробіотики для тварин

Гарантия качества

Щадящие технологии Фадеева

БАНК ТЕХНОЛОГИЙ

Авторизация

Войти
Регистрация

Получать обновления на email:
Рубрики

"Зеленые проекты" (5)
Актуальная тема (71)
Актуальное интервью (2)
Аналитика (1)
Аналитика (1)
Антикризисная политика (6)
Архив – 2009год (4)
Архив – 2010год (4)
Архив – 2011год (5)
Архив – 2012год (6)
Архив – 2013год (6)
Архив 2014 год (5)
Архив 2015 (5)
Архив 2016 (6)
Архив 2017 (5)
Архив 2018 (1)
Архив журналов "Эксклюзивные технологии" (1)
Без рубрики (1)
Биотехнологии (29)
Биотопливо (1)
Ветеринария (20)
Животноводство (21)
ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ (19)
Книга (5)
Кормление (39)
Кормопроизводство (30)
Мастер-класс (12)
Микотоксины (14)
НОВОСТИ КОМПАНИИ БИОМИН (1)
Обзор мероприятий (50)
Овощеводство (28)
Овцеводство (1)
Органическое агропроизводство (4)
Орошение (4)
ОТРАСЛЬ ЗАКРЫТОГО ГРУНТА (4)
Переработка (4)
ПИТАНИЕ РАСТЕНИЙ (61)
ПОЧВОЗАЩИТНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ (20)
Птицеводство (49)
Растениеводство (6)
Ресурсосбережение в растениеводстве (25)
свиноводство (38)
Селекция (8)
СЕЛЕКЦИЯ (9)
Страусоводство (3)
Управление (1)
Фотогалерея (13)
Хранение и переработка (4)

Полезные "плагины WordPress" вы можете найти на сайте WordPressPlugins.ru. WP-Cumulus требует для просмотра Flash Player 9 или выше.

НАШИ ПАРТНЕРЫ

Запрошуємо на виставку