КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ, КОНГРЕССЫ

АНОНСЫ

\

Кормление

Ефективність застосування Байкоксу® 5% з профілактичною метою в разі еймеріозу телят

Нагальною на сьогодні в організації ветеринарних лікувально-профілактичних заходів під час вирощування молодняку є проблема еймеріозів ВРХ. Зазвичай цю хворобу в господарствах не реєструють узагалі або діагн остують у телят як диспепсію. Тому створюється видимість благополуччя, за яким ховаються щоденні втрати приростів, відставання в рості й розвитку молодняку та загибель, що реєструють під іншими діагнозами. Відомо, що лише через хронічний еймеріоз в організмі хворої худоби не засвоюється до 35–4%/

  Baykoks.pdf (429.7 Кб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.


Микотоксикозы в птицеводстве: проблемы и решения

Согласно данным ФАО, более 25% сельскохозяйственной продукции в мире загрязнены микотоксинами. Это эквивалентно экономическим потерям, оцененным в $923 миллиона ежегодно в одной только индустрии производства зерна США.

  korma_mikotox_Tekro.pdf (367.0 Кб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

Трихотецены: как можно нейтрализовать эти неадсорбируемые и опасные микотоксины?

Микотоксины опасны тем, что несут риск здоровью животных. Они очень разнообразны по химической структуре, и поэтому невозможно нейтрализовать все формы микотоксинов посредством адсорбции (связывания). Впрочем, некоторые из них, например афлатоксины, могут быть адсорбированы минералами, однако другие, такие как трихотецены, могут быть нейтрализованы только при использовании других методов и стратегий.

  Трихотецены: как можно нейтрализовать эти неадсорбируемые и опасные микотоксины? (293.8 Кб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

«ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ І ПРОФІЛАКТИКА МНОЖИННОЇ ВНУТРІШНЬОЇ ПАТОЛОГІЇ У ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ КОРІВ»

Сучасний стан розвитку молочного тваринництва у світі характеризується подальшим підвищенням продуктивності корів і зниженням витрат кормів на виробництво одиниці продукції. В останні роки у нашій країні намітилася тенденція щодо покращення генетичного потенціалу корів молочного напряму. Результатом цього є створення у багатьох колективних господарствах високопродуктивних стад, де надої на корову становлять 610 тис. кг молока за лактацію.

  «ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ І ПРОФІЛАКТИКА МНОЖИННОЇ ВНУТРІШНЬОЇ ПАТОЛОГІЇ У ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ КОРІВ» (277.6 Кб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ВЕТЕРИНАРНОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ

И. Я. Коцюмбас, член-корреспондент НААН Украины, профессор, доктор ветеринарных наук, директор

Профилактика и ликвидация инфекционных заболеваний, обеспечение стойкого благополучия животноводства, его высокой производительности и санитарного качества продукции предусматривает проведение своевременной и качественной дезинфекции животноводческих помещений, окружающей территории, предметов ухода, технологического транспорта и других объектов, которые подлежат ветеринарно-санитарному надзору.

  В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ВЕТЕРИНАРНОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ (183.6 Кб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

Роль престартерного корма в успешном преодолении раннего отъема поросят

Профилактика заболеваний желудочно-кишечного тракта поросят в отъемный и послеотъемный периоды является залогом высокой продуктивности молодняка свиней в последующем росте и развитии. Поросенок увеличивает свою живую массу в 18-20 раз в течение первых двух месяцев жизни, причем скорость роста с возрастом быстро снижается

Григорьев Д.Ю., кандидат с.-х. наук, ООО «ТЕКРО»

  Роль престартерного корма в успешном преодолении раннего отъема поросят (364.9 Кб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

Можно ли влиять на молочную продуктивность и состав молока?

Хорошо известно, что количество произведенного молока в значительной степени определяется количеством корма, потребляемого животным. Возможно, также частично влиять на состав молока кормлением в особенности составом корма.

  Можно ли влиять на молочную продуктивность? (343.6 Кб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ВЕТЕРИНАРНОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ

Профилактика и ликвидация инфекционных заболеваний, обеспечение стойкого благополучия животноводства, его высокой производительности и санитарного качества продукции предусматривает проведение своевременной и качественной дезинфекции животноводческих помещений, окружающей территории, предметов ухода, технологического транспорта и других объектов, которые подлежат ветеринарно-санитарному надзору.

И. Я. Коцюмбас, член-корреспондент НААН Украины, профессор, доктор ветеринарных наук, директор

  В решении проблем вет. дезинфекции (124.6 Кб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОБНИХ ПРЕПАРАТІВ ПРИ КОНСЕРВУВАННІ ЗЕЛЕНИХ КОРМІВ

Підвищення економічної ефективності тваринницької галузі значною мірою пов’язано з розвитком кормової бази. Високі темпи розвитку кормовиробництва досягаються не лише шляхом підвищення урожайності кормових культур, а й комплексом заходів з покращення якості, зниження втрат поживних речовин корму в процесі заготівлі, переробки та довготривалого зберігання.

Божок Л.В. Інститут сільськогосподарської мікробіології НААН

  Застосування мікробних препаратів при консервуванні зелених кормів (106.7 Кб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

«Комплексный подход к решению вопросов эффективного животноводства»


«Эксклюзивные ТЕХНОЛОГИИ»

Украинская корпорация по производству мяса на промышленной основе «Тварынпром» в очередной раз стала инициатором и организатором семинара для животноводов, который состоялся 14 апреля 2011 года во Львове. Тема семинара – «Зоотехническое и ветеринарное обеспечение животноводческих хозяйств». Семинар прошел при поддержке компаний «Байер», НПП «Био Тест Лаборатория», «Текро», «Цехаве». В мероприятии приняли участие зоотехники-технологи и ветеринарные врачи хозяйств, в частности – хозяйств западноукраинского региона.

  Комплексный подход (332.6 Кб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

Запись на обучение

Биотехнологии

В гармонии с природой

Нанотехнологии

Ресурсосберегающая техника

Органическое производство

Пробіотики для тварин

Гарантия качества

Щадящие технологии Фадеева

БАНК ТЕХНОЛОГИЙ

Авторизация

Войти
Регистрация

Получать обновления на email:
Рубрики

"Зеленые проекты" (5)
Актуальная тема (71)
Актуальное интервью (2)
Аналитика (1)
Аналитика (1)
Антикризисная политика (6)
Архив – 2009год (4)
Архив – 2010год (4)
Архив – 2011год (5)
Архив – 2012год (6)
Архив – 2013год (6)
Архив 2014 год (5)
Архив 2015 (5)
Архив 2016 (6)
Архив 2017 (5)
Архив 2018 (1)
Архив журналов "Эксклюзивные технологии" (1)
Без рубрики (1)
Биотехнологии (29)
Биотопливо (1)
Ветеринария (20)
Животноводство (21)
ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ (19)
Книга (5)
Кормление (39)
Кормопроизводство (30)
Мастер-класс (12)
Микотоксины (14)
НОВОСТИ КОМПАНИИ БИОМИН (1)
Обзор мероприятий (50)
Овощеводство (28)
Овцеводство (1)
Органическое агропроизводство (4)
Орошение (4)
ОТРАСЛЬ ЗАКРЫТОГО ГРУНТА (4)
Переработка (4)
ПИТАНИЕ РАСТЕНИЙ (61)
ПОЧВОЗАЩИТНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ (20)
Птицеводство (49)
Растениеводство (6)
Ресурсосбережение в растениеводстве (25)
свиноводство (38)
Селекция (8)
СЕЛЕКЦИЯ (9)
Страусоводство (3)
Управление (1)
Фотогалерея (13)
Хранение и переработка (4)

Полезные "плагины WordPress" вы можете найти на сайте WordPressPlugins.ru. WP-Cumulus требует для просмотра Flash Player 9 или выше.

НАШИ ПАРТНЕРЫ

Запрошуємо на виставку