Эксклюзивные технологии №4, 2018

КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ, КОНГРЕССЫ

\

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО КОНТРОЛЮ ТА ГАРАНТУВАННЯ БЕЗПЕЧНОСТІ КОРМІВ

КОЦЮМБАС І. Я., докт. вет. наук, професор,член-кор. УААН
ЛЕВИЦЬКИЙ Т. Г., канд. с/г наук
Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок

Попередження та прогнозування ризиків для здоров’я тварин та птиці, які можуть виникнути при застосуванні кормів, кормових добавок, преміксів, є основним завданням спеціалістів ветеринарної медицини та тваринництва. Слід підкреслити, що в період ринкової економіки і конкуренції загрози виникнення ризиків можуть часто викликатися тим, що виробник прагне досягти найвищих прибутків, часом навіть нехтуючи здоров’ям тварин і споживача. Прикладом можуть бути проблеми, пов’язані з виникненням губчастоподібної енцефалопатії, зараженням діоксинами кормів та продуктів, а також випадки забруднення сировини і продукції тваринного походження антибіотиками, мікотоксинами, пестицидами, сальмонелою тощо. Ці приклади свідчать про велику кількість загроз, що виникають при виробництві кормів, і небезпеку їх перенесення по ланцюгу виробництва до продукції тваринного походження…

  Сучасні підходи до контролю... (96.9 Кб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

ПОСЕЕМ ТИФОН – НАКОРМИМ КОРОВУ

ПОДОБЕД Леонид Илларионович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, ведущий научный сотрудник института животноводства УААН

Эпоха глобального потепления заставляет учёных и производственников искать новые и стабильные по урожайности кормовые культуры, способные обеспечить максимальный объём производства питательной зелёной массы. Наши исследования показали, что среди большого разнообразия кормовых растений есть такие, которые способны вегетировать при условии достаточности влаги на фоне относительно низких (2-7°С) температур. Наблюдения показывают, что именно такие температурные и влажностные условия складываются в степной зоне Украины и России в октябре-ноябре и конце февраля – начале апреле. Более того, в указанные периоды среднегодовая температура за последние 10 лет возросла на 1-2,3°С, вследствие чего условия для произрастания холодостойких кормовых растений стали наиболее оптимальными…

  Посеем тифон - накормим корову (1.1 Мб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОРМОВ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ

ШАЦКИЙ В.В., д.т.н., с.н.с., главный научный сотрудник
СЕМИРЯК В.П., с.н.с. лаборатории кормообеспечения Института механизации животноводства Украинской академии аграрных наук (г. Запорожье)

Эффективность производства продукции животноводства в значительной мере зависит от рационального использования кормов, определяющих наиболее значимую часть затрат на производство продукции. Наиболее рациональным является использование кормов в виде смесей, сбалан-сированных по всем питательным, минеральным и биологически активным вещест-вам. Следуя этой уже прописной истине, например, в птицеводстве развитых стран балансируют кормосмеси по 200-300 показателям, и результаты этого очевидны – себестоимость продукции низкая, а рентабельность – высокая…

  Эффективное использование кормов в животноводстве (81.3 Кб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

«ОВСЯНКА, СЭР» – БЕСПЛЁНЧАТЫЙ ОВЕС

ПОДОБЕД Л.И., доктор с.-х. наук, профессор,
ведущий научный сотрудник Института животноводства УААН

«Что сегодня на завтрак, сэр?», – типичный вопрос английского аристократа. Такой же типичный и ответ: «Овсянка, сэр». Почему же многовековые традиции английского общества – есть на завтрак овсянку – сохранились до сих пор и упорно повторяются из поколения в поколение?..

  "Овсянка СЭР" - беспленочный овес (252.1 Кб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

ВИСОКОПРОДУКТИВНІ СОРТИ РІПАКУ

РОЖКОВАН В. В., кандидат біологічних наук,
провідний спеціаліст відділу хрестоцвітих культур
НАГОРНА А. П., зав. групи маркетингу Інститут олійних культур
(м. Запоріжжя)

Історія використання людиною рослини з метою отримання з неї олії бере початок в далекі часи. Рослинні олії, як і жири тваринного походження, є дуже висококалорійним продуктом, і разом з білками і вуглеводами складають основу раціонального харчування людей…

  Високопродуктивні сорти ріпаку (203.8 Кб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

ЯРОВЫЕ КРЕСТОЦВЕТНЫЕ КУЛЬТУРЫ

РОЖКОВАН В. В., кандидат биологических наук,
ведущий специалист отдела крестоцветных культур
САЛАМАТИНА А. П., зав. группы маркетинга
Институт масличных культур УААН (г. Запорожье)

Для получения высокого урожая яровой горчицы поля для её посева необходимо готовить с летнего периода сразу после уборки предшественника. Однако тяжелое экономическое положение многих хозяйств не позволило своевременно начать эту работу…

  Яровые крестоцветные культуры (287.9 Кб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

КОМПЛЕКСНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ БІОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

КОЗЛОВСЬКА М. В., експерт ГО «Інститут розвитку аграрних ринків»

Проблеми конкурентоспроможності української аграрної продукції в значній мірі обумовлені вузьковідомчими підходами до прогнозування та визначення пріоритетів з розвит­ку аграрного ринку. За світовими тенденціями, вимоги до аграрного виробництва реалізуються за комплексними програмами контролю безпечності продукції в суцільному харчовому ланцюзі та заходами стосовно довкілля. В розробці та реалізації таких програм активну участь беруть різні форми громадських, зокрема фермерських об’єднань. Таким напрямком комплексної взаємодії за світовими вимогами може стати виконання Рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про біологічну безпеку України», що введено у дію Указом Президента України № 220/2009 від 27 лютого 2009 року…

  Комплексні підходи до визначення біологічної безпеки (338.5 Кб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

ВЕРНУТЬ НЕВОЗМОЖНО, МОЖНО ИСПРАВИТЬ

Анна КАПЛУН

Стратегия спасения планеты заключается в поиске средств извлечения парниковых газов из атмосферы. Сокращение выбросов углерода возможно посредством технической модернизации энергетических предприятий либо секвестрации СО2 в почве с помощью лесонасаждений и управления сельскохозяйственными угодьями. Конечно, хорошо бы весь углерод, выбрасываемый при сжигании ископаемого топлива (угля, нефти, газа), поймать и спрятать обратно под землю, туда, откуда были извлечены эти самые полезные ископаемые. Однако это так же непросто, как запрятать в бутылку выпущенного из неё джина…

  Вернуть невозможно, можно исправить (299.4 Кб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

ТЕХНОЛОГИЯ ВОСПРОИЗВОДСТВА СВИНЕЙ В “ФРИДОМ ФАРМ БЕКОН”

ЛЕСНОЙ В. А., зам. генерального директора по животноводству,
КОЗИН А. И., главный зоотехник,
ПОХВАЛЕНКО А. С., зоотехник-селекционер племзавода

Воспроизводство стада в любой отрасли животноводства играет важнейшую роль, так как является начальной точкой отсчета в планировании всего производства продукции предприятия. В организации производства животноводческой продукции самым сложным и требующим высокой квалификации специалистов является воспроизводство стада…

  Технология воспроизводства свиней в "Фридом Фарм" (220.5 Кб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

БУДУЩЕЕ – ЗА УСТОЙЧИВЫМ СЕЛЬСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ

Устойчивое сельское хозяйство является необходимым звеном в обеспечении человечества продуктами питания и топливом. Последствия экономического кризиса не заставляют себя долго ждать. Это проявляется в уменьшении покупательского спроса, резком скачке цен на рынке продовольственных товаров, снижении инвестиционной активности. 2009 год неожиданно нарисовал перед сельхозпроизводителями совершенно новые перспективы и сформировал другие условия для ведения хозяйственной деятельности и другую рыночную конъюнктуру. Кризис банковской системы, породивший острый дефицит ликвидности и снижение платежеспособного спроса, ставит перед предприятиями отрасли новые задачи…

  Будущее за устойчивім с/х (590.9 Кб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

FeedFormula інформує

МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ

КОМПЛЕКСНИЙ АДСОРБЕНТ

Натуральний стимулятор росту

Летняя АКЦИЯ от СМАКУЙ

ПРИРОДНІ РІШЕННЯ

Биотехноогии

В гармонии с природой

Нанотехнологии

Ресурсосберегающая техника

Органическое производство

Пробіотики для тварин

Гарантия качества

Щадящие технологии Фадеева

НАШИ ПАРТНЕРЫ

БАНК ТЕХНОЛОГИЙ

Авторизация

Войти
Регистрация

Получать обновления на email:
Рубрики

"Зеленые проекты" (5)
Актуальная тема (83)
Актуальное интервью (2)
Аналитика (1)
Аналитика (1)
Антикризисная политика (6)
Архив – 2009год (4)
Архив – 2010год (4)
Архив – 2011год (5)
Архив – 2012год (6)
Архив – 2013год (6)
Архив 2014 год (5)
Архив 2015 (5)
Архив 2016 (6)
Архив 2017 (5)
Архив 2018 (3)
Архив журналов "Эксклюзивные технологии" (1)
Без рубрики (1)
Биотехнологии (31)
Биотопливо (1)
Ветеринария (20)
Животноводство (21)
ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ (21)
Книга (5)
Кормление (41)
Кормопроизводство (33)
Мастер-класс (12)
Микотоксины (16)
НОВОСТИ КОМПАНИИ БИОМИН (1)
Обзор мероприятий (53)
Овощеводство (28)
Овцеводство (1)
Органическое агропроизводство (5)
Орошение (4)
ОТРАСЛЬ ЗАКРЫТОГО ГРУНТА (4)
Переработка (5)
ПИТАНИЕ РАСТЕНИЙ (61)
ПОЧВОЗАЩИТНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ (20)
Птицеводство (53)
Растениеводство (6)
Ресурсосбережение в растениеводстве (28)
свиноводство (39)
Селекция (8)
СЕЛЕКЦИЯ (9)
Страусоводство (3)
Управление (1)
Фотогалерея (13)
Хранение и переработка (4)

Полезные "плагины WordPress" вы можете найти на сайте WordPressPlugins.ru. WP-Cumulus требует для просмотра Flash Player 9 или выше.

Запрошуємо на виставку