Эксклюзивные технологии №5 (60), 2019

Актуальная тема

\

СУЧАСНІ МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ТРИХОТЕЦЕНОВИХ МІКОТОКСИНІВ

ТРУФАНОВ О. В.
Лабораторія мікотоксикології Інституту птахівництва УААН

Кількісні методи визначення хімічних сполук характеризуються специфічністю, чутливістю, робочим діапазоном, відтворюваністю (або точністю), правильністю, ефективністю та похибками…

  Сучасні методи визначення трихотеценових мікотоксинів (352.2 Кб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

ВІДГОДІВЕЛЬНІ ТА М’ЯСНІ ЯКОСТІ ПІДСВИНКІВ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ ПРИ ІНТЕНСИВНІЙ ВІДГОДІВЛІ

ЛІСНИЙ В. А., доцент, кандидат с.-г. наук, ХДАУ,
директор ТОВ «Фрідом Фарм Бекон»,
ЛІСНА Т. М., асистент, ХДАУ

Ефективність галузі свинарства визначається не лише рівнем відгодівельних якостей, а в значній мірі залежить від їх м’ясної продуктивності. Впровадження у виробництво спеціалізованих м’ясних порід зарубіжної селекції відкриває широку можливість збільшення виробництва високоякісної м’ясної свинини при збільшенні передзабійної живої маси. Так, у США за останні роки спостерігається тенденція до зростання вагових кондицій товарних свиней, спеціалізованих за м’ясними якостями. Виходячи з цього нами були проведені дослідження в умовах племзаводу з розведення свиней великої білої породи ТОВ «Фрідом Фарм Бекон» Херсонської області на підсвинках різних генотипів вітчизняної та англійської селекції…

  Відгодівельні та м'ясні якості підсвинків (236.6 Кб)

НОВІ ЛІНІЇ В НОВІЙ ПОРОДІ

ЛІСНИЙ В. А., кандидат с.-г. наук, доцент; КОЗІН А. І., аспірант;
САВОСІК Н. С., асистент;
Херсонський державний аграрний університет

Державною комісією апробована і в 2007 році затверджена наказом Міністерства сільського господарства України нова спеціалізована м’ясна порода свиней – червона білопояса. Ця порода створена шляхом складного відтворювального схрещування семи порід. Дві з них вихідні: велика біла та миргородська, які були використанні ще на початковому етапі створення полтавської м’ясної породи як материнські. У якості батьківських форм були на першому етапі використані породи – ландрас та уєссекс-седлбек, а у подальшому для створення синтетичного м’ясного генотипу були використані спеціалізовані м’ясні породи: п’єтрен, дюрок та гемпшир…

  Нові лінії в новій породі (172.9 Кб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

ПРОДУКТИВНІСТЬ СВИНЕЙ ВЕЛИКОЇ БІЛОЇ ПОРОДИ

О. А. КОВАЛЬ,
Миколаївський державний аграрний університет

Державне підприємство „Степове» Миколаївської області було організоване у 1966 році і має 40-річну історію. З 1983 року господарство спеціалізувалось на вирощуванні та відгодівлі великої рогатої худоби, а в подальшому – з 2003 року – на розведенні свиней великої білої породи та великої рогатої худоби червоної степової породи. На підставі державної атестації з присвоєння відповідних статусів суб’єктам племінної справи у тваринництві в 2005 році державному підприємству «Племрепродуктор «Степове» надано статус племінного заводу з розведення свиней великої білої породи…

  Продуктивність свиней великої білої породи (52.5 Кб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

КОРМЛЕНИЕ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КРОССОВ МЯСНОЙ И ЯИЧНОЙ ПТИЦЫ: СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Питер СУРАЙ, д. б. н., профессор Шотландского сельскохозяйственного колледжа
и Университета Глазго (Великобритания),
почетный профессор Сумского национального аграрного университета

Современное птицеводство развивается очень быстро, и те показатели продуктивности, которые казались пределом возможностей 10 лет назад, сегодня достигаются в большинстве птицеводческих хозяйств. В частности, генетики и селекционеры ведущих компаний по бройлерному производству в мире (Росс, Кобб, Хабард и другие) сделали возможным получать среднесуточные привесы на уровне 60 г, и, вероятно, это не предел. Кроме того, сроки выращивания птицы существенно сократились и сегодня на многих бройлерных предприятиях они приближаются к 35-дневному возрасту. При этом мясистость тушки существенно улучшилась и выход грудной мышцы возрос. Существенный прогресс достигнут и в яичном птицеводстве, где пик яйценоскости превышает 97% и яйценоскость на начальную и среднюю несушку существенно выше показателей, которые казались мало достижимыми 10 лет назад.

  Комление высокопродуктивних кроссов (163.0 Кб)

СИСТЕМА СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ С ПОРОДАМИ СВИНЕЙ

ЛЕСНОЙ В. А., кандидат с.-х. наук, доцент;
КОЗИН А. И., аспирант;
Херсонский государственный аграрный університет

В ООО «Фридом Фарм Бекон» на начало 2008 года сформировано 4 племенных стада свиней ведущих пород отечественной и зарубежной селекции, которые имеют статус племенных заводов. Наличие статусов племенных заводов дает возможность проводить работу по совершенствованию пород, реализовывать племенной молодняк и получать финансовую поддержку из государственного бюджета по программе «Селекция»…

  Система селекционно-племенной работы с породами свиней (105.0 Кб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

ВЕДЕНИЕ ОТРАСЛИ СВИНОВОДСТВА НА БАЗЕ ИНТЕНСИВНЫХ, НАУКОЕМКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Значительный рост цен на мясомолочную продукцию и заметно снизившийся объем ее производства является гарантом превращения животноводства в высокодоходную отрасль. Современные технологии содержания животных позволяют наращивать продуктивность, сохраняя его генетический потенциал, а вот кормление остается пока сдерживающим фактором. Организация кормления в большинстве хозяйств находится на недопустимо низком уровне. Сегодня – это проблема номер один, и на ее решение должны быть направлены усилия и зоотехнических служб, и научных организаций, и предприятий, производящих корм…

  Ведение отрасли свиноводства... (245.3 Кб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

КАЧЕСТВЕННАЯ ЗАКВАСКА ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО СИЛОСОВАНИЯ

ПОДОБЕД Л. И., доктор с.-х. наук, ведущий научный сотрудник института животноводства УААН

Стремление Украины занять достойное место среди Европейских стран с передовым производством должно сопровождаться серьёзным осознанием необходимости применения интенсивных технологий и, прежде всего, в сельском хозяйстве. Ключевым моментом современных технологий молочного скотоводства считается процесс обеспечения животных качественными консервированными молокогонными кормами. Такими кормами неизменно уже на протяжении более 100 лет остаются силос и сенаж. Эти объёмистые корма занимают до 60-70% питательной части рациона дойной коровы, содержат полезный сок растений и более чем наполовину наполняют рацион протеином. Самые интенсивные методы ведения молочного скотоводства предусматривают принципы однотипного кормления, что означает полный переход на круглогодовое ежедневное кормление животных силосом и сенажом и существенное увеличение объёмов их заготовки…

  КАчественная закваска для эффективного силосования (229.6 Кб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО КОНТРОЛЮ ТА ГАРАНТУВАННЯ БЕЗПЕЧНОСТІ КОРМІВ

КОЦЮМБАС І. Я., докт. вет. наук, професор,член-кор. УААН
ЛЕВИЦЬКИЙ Т. Г., канд. с/г наук
Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок

Попередження та прогнозування ризиків для здоров’я тварин та птиці, які можуть виникнути при застосуванні кормів, кормових добавок, преміксів, є основним завданням спеціалістів ветеринарної медицини та тваринництва. Слід підкреслити, що в період ринкової економіки і конкуренції загрози виникнення ризиків можуть часто викликатися тим, що виробник прагне досягти найвищих прибутків, часом навіть нехтуючи здоров’ям тварин і споживача. Прикладом можуть бути проблеми, пов’язані з виникненням губчастоподібної енцефалопатії, зараженням діоксинами кормів та продуктів, а також випадки забруднення сировини і продукції тваринного походження антибіотиками, мікотоксинами, пестицидами, сальмонелою тощо. Ці приклади свідчать про велику кількість загроз, що виникають при виробництві кормів, і небезпеку їх перенесення по ланцюгу виробництва до продукції тваринного походження…

  Сучасні підходи до контролю... (96.9 Кб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

ПОСЕЕМ ТИФОН – НАКОРМИМ КОРОВУ

ПОДОБЕД Леонид Илларионович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, ведущий научный сотрудник института животноводства УААН

Эпоха глобального потепления заставляет учёных и производственников искать новые и стабильные по урожайности кормовые культуры, способные обеспечить максимальный объём производства питательной зелёной массы. Наши исследования показали, что среди большого разнообразия кормовых растений есть такие, которые способны вегетировать при условии достаточности влаги на фоне относительно низких (2-7°С) температур. Наблюдения показывают, что именно такие температурные и влажностные условия складываются в степной зоне Украины и России в октябре-ноябре и конце февраля – начале апреле. Более того, в указанные периоды среднегодовая температура за последние 10 лет возросла на 1-2,3°С, вследствие чего условия для произрастания холодостойких кормовых растений стали наиболее оптимальными…

  Посеем тифон - накормим корову (1.1 Мб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

В гармонии с природой

Производство DOSTO орегано

КОМПЛЕКСНИЙ АДСОРБЕНТ

Щадящие технологии Фадеева

Биоэнзимная технология

Сепаратор САД

PÖTTINGER

СІЙ ДОБРО

Высокие рекорды с АБК™

Ресурсосберегающая техника

Органическое производство

Пробіотики для тварин

ЗАХИСТ РОСЛИН

БАНК ТЕХНОЛОГИЙ

Авторизация

Войти
Регистрация

Получать обновления на email:
Рубрики

"Зеленые проекты" (5)
Актуальная тема (130)
Актуальное интервью (2)
Аналитика (1)
Аналитика (1)
Антикризисная политика (6)
Архив – 2009год (5)
Архив – 2010год (4)
Архив – 2011год (5)
Архив – 2012год (6)
Архив – 2013год (6)
Архив 2014 год (5)
Архив 2015 (5)
Архив 2016 (6)
Архив 2017 (5)
Архив 2018 (5)
Архив 2019 (4)
Архив журналов "Эксклюзивные технологии" (1)
Без рубрики (1)
Биотехнологии (37)
Биотопливо (1)
Ветеринария (21)
Животноводство (28)
ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ (25)
Книга (5)
Кормление (43)
Кормопроизводство (34)
Мастер-класс (12)
Микотоксины (16)
НОВОСТИ КОМПАНИИ БИОМИН (1)
Обзор мероприятий (74)
Овощеводство (30)
Овцеводство (1)
Органическое агропроизводство (10)
Орошение (4)
ОТРАСЛЬ ЗАКРЫТОГО ГРУНТА (4)
Переработка (5)
ПИТАНИЕ РАСТЕНИЙ (64)
ПОЧВОЗАЩИТНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ (22)
Птицеводство (60)
Растениеводство (14)
Ресурсосбережение в растениеводстве (39)
свиноводство (45)
Селекция (8)
СЕЛЕКЦИЯ (12)
Страусоводство (3)
Управление (1)
Фотогалерея (13)
Хранение и переработка (4)

Полезные "плагины WordPress" вы можете найти на сайте WordPressPlugins.ru. WP-Cumulus требует для просмотра Flash Player 9 или выше.

Запрошуємо на виставку