\

Чем сеять зерно прибыли?

Анна КАПЛУН,

журналист Корпорации «Агро-Союз»

В последнее время большинство фермеров активно заговорили об отказе от пахоты и переходе на новую прогрессивную технологию в земледелии, которая позволяет оптимизировать производственные процессы, повысить их эффективность, снизить себестоимость продукции и повысить плодородие почвы.

  Чем сеять зерно прибыли? (6.0 Мб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

ЩО СТРИМУЄ ВІДРОДЖЕННЯ СВИНАРСТВА В УКРАЇНІ?

Свинарство – традиційна галузь українського тваринництва – переживає не кращі часи. Проблеми, що накопичилися і налинули у зв’язку з економічною кризою в українському свинарстві, створюють загрозу для виробництва такого стратегічного продукту як свинина. Своїм поглядом на актуальні проблеми з нами поділився директор компанії ТОВ «Фрідом Фарм Бекон» (Херсон) – Лісний Віктор Анатолійович, доцент, кандидат с./г. наук кафедри генетики та розведення сільськогосподарських тварин Херсонського державного аграрного університету.

  Що стримує відродження свинарства в Україні? (1.7 Мб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

НЕМАБАКТ И ЭНТОНЕМ-F – БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ НА ОСНОВЕ ЭНТОМОПАТОГЕННЫХ НЕМАТОД

ДАНИЛОВ Л. Г., доктор сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник ГНУ Всероссийский институт защиты растений.

Применение в сельском и лесном хозяйстве средств химизации представляет собой угрозу как здоровью людей, так и состоянию окружающей среды. В настоящее время в мировой практике разрабатываются системы мероприятий, при которых основными методами снижения численности вредителей станут экологические, способствующие размножению и повышению активности естественных врагов вредителей. Так, в борьбе с насекомыми-вредителями важное место отводится использованию их естественных врагов – паразитов, хищников, возбудителей заболеваний. В связи с этим в последние два десятилетия возрос интерес к энтомопатогенным нематодам из семейств Steinernematidae и Heterorhabditidаe (класс Nematoda)…

  Немабакт и Энтонем-F биологические препараты (202.0 Кб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

ВЧИМОСЯ У ПРИРОДИ, або ЯК ЗРОБИТИ ПЕРШИЙ КРОК ДО ОТРИМАННЯ ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТОЇ ПРОДУКЦІЇ

НАГОРНА О. В., заступник директора з наукових питань ПП «БТУ-Центр»

Важко заперечити, що обробка насіння – це перший, важливий крок до отримання доброго, якісного урожаю. Метою обробки насіннєвого матеріалу є підвищення схожості насіння, енергії розвитку рослин, захист від хвороб, шкідників, стресового впливу навколишнього середовища. Досягти всього цього можна, якщо використовувати природні науково обґрунтовані властивості рослин спів­існувати з епіфітними і ґрунтовими мікроорганізмами…

  Вчимося у природи (228.0 Кб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

УПРАВЛЕНИЕ ПОЧВОЙ

Джилл Клеппертон

Когда мы стоим на земле, мы, на самом деле, находимся на крыше другого мира. В почве живут корни растений, вирусы, бактерии, грибы, водоросли, простейшие, клещи, нематоды, черви, муравьи, личинки, а также другие насекомые и более крупные животные. Несомненно, количество живых организмов, обитающих под землей, зачастую значительно превышает количество наземных обитателей. Наряду с климатической средой эти организмы отвечают за разложение органического вещества и преобразование как макро-, так и микроэлементов в формы, в которых их могут потреблять растения…

  Управление почвой (420.3 Кб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

ПРОБЛЕМА БОРОТЬБИ З ВІРОЗАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР

«Эксклюзивные ТЕХНОЛОГИИ»

За попередніми прогнозами експертів, цього року, порівняно з минулим, буде спостерігатися зниження врожайності зернових. Виділяють декілька причин, які спричинятимуть цей спад. Однією з головних причин, на думку провідного спеціаліста в галузі наукового вивчення питань розвитку рослинництва в Україні, Долі М. М., д. с. г. наук, професора НУБІП України, є вірусні захворювання рослин…

  Проблема боротьби з вірозами с/г культур (406.1 Кб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

БІЛОГОЛОВА КРАСУНЯ

ПИШНИЙ С. В., агроном,СОЛОГУБ Ю. І., кандидат сільськогосподарських наук, спеціаліст з маркетингу ТОВ «Рійк Цваан Україна»

Серед овочевих культур капуста займає одне з провідних місць як за площами, що відводяться під неї, так і за масштабами споживання. В Україні у структурі посівних площ овочевих культур вона займає більше 20%. Поширенню капусти сприя­ли такі цінні господарські якості, як висока врожайність, добра лежкість та висока транспортабельність. Наявність ранньо-, середньо- і пізньостиглих лежких сортів та гібридів капусти білоголової дає змогу вирішувати завдання цілорічного забезпечення населення свіжою продукцією високої якості…

  Білоголова красуня (781.7 Кб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

ОВОЩЕВОДСТВО УКРАИНЫ: РЫНОК НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Украине прочат статус крупного овощного поставщика ЕС. Существенное увеличение экспорта овощей и фруктов позволило экспертам всерьез рассуждать о том, что уже в ближайшее время Украина может претендовать на роль одного из ведущих поставщиков этой продукции на внешние рынки…

  Овощеводство Украины, рынок новых возможностей (780.9 Кб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

ХЕЛАТИРУЮЩИЕ КОМПОЗИЦИИ ДЛЯ ВНЕКОРНЕВЫХ ПОДКОРМОК РАСТЕНИЙ МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ

Денис Кутолей. ООО НПЦ «Реаком»

В сельском хозяйстве на современном этапе развития агротехнологий широкое применение находит такой вид удобрений как хелатные* микроэлементы. Исследованы и вошли в широкую агрономическую практику хелаты микроэлементов на основе таких хелатирующих агентов как этилендиаминтетрауксусная кислота (ЭДТА), диэтилентриаминпентакусусная кислота(ДТПА), 1-гидроксиэтилидендифосфоновая кислота (ОЭДФ) [1].

  Хелатирующие композиции для внекорневых подкормок (41.0 Кб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

ТЕХНОЛОГИИ, СОВМЕЩАЮЩИЕ ИНТЕРЕСЫ ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ

«Эксклюзивные ТЕХНОЛОГИИ»

При нынешней организации сельского хозяйства урожай на 80% зависит от природы. При системе No-Till влияние погоды и климата на эффективность растениеводства сведено к 20%. Остальные 80% приходятся на технологии и управление в сельском хозяйстве, объединенные в одну систему…

  Технологии, совмещающие интересы человека и природы (599.2 Кб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

В гармонии с природой

Производство DOSTO орегано

AGROEXPO 2020

КОМПЛЕКСНИЙ АДСОРБЕНТ

Щадящие технологии Фадеева

Биоэнзимная технология

Сепаратор САД

PÖTTINGER

СІЙ ДОБРО

Высокие рекорды с АБК™

Ресурсосберегающая техника

Органическое производство

Пробіотики для тварин

ЗАХИСТ РОСЛИН

БАНК ТЕХНОЛОГИЙ

Авторизация

Войти
Регистрация

Получать обновления на email:
Рубрики

"Зеленые проекты" (5)
Актуальная тема (140)
Актуальное интервью (2)
Аналитика (1)
Аналитика (1)
Антикризисная политика (6)
Архив – 2009год (5)
Архив – 2010год (4)
Архив – 2011год (5)
Архив – 2012год (6)
Архив – 2013год (6)
Архив 2014 год (5)
Архив 2015 (5)
Архив 2016 (6)
Архив 2017 (5)
Архив 2018 (5)
Архив 2019 (4)
Архив 2020 (2)
Архив журналов "Эксклюзивные технологии" (1)
Без рубрики (1)
Биотехнологии (38)
Биотопливо (1)
Ветеринария (21)
Животноводство (30)
ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ (25)
Книга (5)
Кормление (43)
Кормопроизводство (34)
Мастер-класс (12)
Микотоксины (16)
НОВОСТИ КОМПАНИИ БИОМИН (1)
Обзор мероприятий (77)
Овощеводство (31)
Овцеводство (1)
Органическое агропроизводство (10)
Орошение (4)
ОТРАСЛЬ ЗАКРЫТОГО ГРУНТА (4)
Переработка (5)
ПИТАНИЕ РАСТЕНИЙ (64)
ПОЧВОЗАЩИТНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ (22)
Птицеводство (61)
Растениеводство (20)
Ресурсосбережение в растениеводстве (39)
свиноводство (46)
Селекция (8)
СЕЛЕКЦИЯ (12)
Страусоводство (3)
Управление (1)
Фотогалерея (13)
Хранение и переработка (4)

Полезные "плагины WordPress" вы можете найти на сайте WordPressPlugins.ru. WP-Cumulus требует для просмотра Flash Player 9 или выше.

Запрошуємо на виставку