\

НОВОСТИ МИКОТОКСИКОЛОГИИ

ТРУФАНОВ О. В.,
Лаборатория микотоксикологии Института птицеводства УААН

  Новости микотоксикологии (199.2 Кб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

БЕЗОПАСНЫЕ УРОВНИ МИКОТОКСИНОВ В КОРМАХ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

КОТИК А. Н., ТРУФАНОВ О. В., ТРУФАНОВА В. А.
Лаборатория микотоксикологииИнститута птицеводства УААН

О микотоксинах как существенном факторе загрязнения кормовых и пищевых продуктов на всех этапах производства, транспортировки и хранения стало известно после того, как в 30-60-е годы прошлого века были установлены причины ряда тяжелых заболеваний человека и животных…

  Безопасные уровни микотоксинов в кормах (113.6 Кб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

МЕТАБОЛІЗМ АЗОТУ У БАКТЕРИЗОВАНИХ РОСЛИНАХ ГРЕЧКИ ТА ЯЧМЕНЮ

В. В. ВОЛКОГОН, доктор с.-г. наук, член-кореспондент УААН,
директор Інституту сільськогосподарської мікробіології УААН

Сучасне світове землеробство орієнтоване на застосування технологій вирощування сільськогосподарських культур, що забезпечують одержання екологічно чистої і біологічно повноцінної продукції рослинництва. Високу екологічну і економічну ефективність цих технологій обумовлюють біологічні препарати, які здатні поліпшувати азотне живлення культур за рахунок активізації процесу азотфіксації в кореневій зоні рослин. Кількість біологічних препаратів, що базуються на селекціонованих активних штамах азотфіксуючих бактерій, зросла останнім часом, після появи низки фундаментальних розробок у галузі грунтової мікробіології, які принципово переорієнтували погляди на особливості взаємовідносин мікроорганізмів з вищою рослиною…

  Метаболізм азоту у бактеризованих рослинах гречки (169.7 Кб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОБИОТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ BACILLUS SUBTILIS ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ МИКОТОКСИКОЗОВ ЦЫПЛЯТ

ТРУФАНОВ О. В.
Институт птицеводства УААН, Борки, Украина

В этой статье автор рассказывает о профилактическом действии пробиотических препаратов на основе Bacillus subtilis 44-р, B. subtilis 090 и B. subtilis 8130 при Т-2 и НТ-2 токсикозах цыплят. Позитивное действие B. subtilis 44-р проявлялось в повышении живой массы и снижении относительной массы печени. Препарат на основе B. subtilis 090 положительно влиял на среднесуточный прирост живой массы, относительную массу сердца, почек и концентрацию общего белка в плазме крови при НТ-2 и Т-2 токсикозах цыплят. Совместное применение препаратов на основе B. subtilis 090 и B. subtilis 8130 нормализовало значение живой массы, относительной массы сердца и содержание креатинина в плазме крови цыплят…

  Применение пробиотических препаратов (257.4 Кб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ В ОРГАНІЧНОМУ ЗЕМЛЕРОБСТВІ

Ю. І. СОЛОГУБ, кандидат с.-г. наук,
академік Української технологічної академії,
спеціаліст з маркетингу ТОВ «Рійк Цваан Україна»

В теперішніх ринкових умовах ефективне сільськогосподарське виробництво можна забезпечити, перш за все, за рахунок використання збалансованого, добре організованого і економічно обґрунтованого методу його ведення із обов’язковим застосуванням прогресивних технологій. Критерієм діяльності такого сільського господарства повинно стати не стільки збільшення обсягів виробництва, до чого нас весь час закликали, а прагнення до зниження його собівартості, отримання максимального прибутку і збереження природних ресурсів…

  Світовий досвід та тенденції розвитку... (341.4 Кб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

ЗАЩИТА СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

ДОЛЯ Н. Н., доктор сельскохозяйственных наук,
МАМЧУР Р. Н., ГУМЕНЮК Л. В., ЧЕРНЕГА Т. А., БОНДАРЕВА Л. М., ДУБИНА Н. В., научные сотрудники Национального аграрного университета

Основные виды вредных насекомых и клещей, повреждающих продукты в условиях хранения, не имеют пищевой специализации. Они развиваются в особой экологической обстановке закрытых помещений, резко отличающейся от экологических условий поля, огорода, сада. В закрытых помещениях всегда бывает более высокая влажность, отсутствие солнечного света, нет ветра. Все это создает более благоприятные условия для зимовки вредителей, а в теплых помещениях – для непрерывного их развития…

  Защита сельхозпродукции от вредителей (335.6 Кб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

ВЕЛИКА БІЛА

БЕРЕЗОВСЬКИЙ М. Д., доктор с.-г. наук, професор, зав. відділом розведення і генетики Інституту свинарства ім. О. В. Квасницького УААН

Впродовж останніх 15-ти років в Україні різко зменшилось поголів’я свиней, а відповідно, й виробництво свинини. Особливо постраждало товарне свинарство і перш за все великі промислові комплекси і спецгоспи. Разом з цим племінне свинарство навіть збільшилось у кількісному відношенні, що може бути передумовою відродження галузі свинарства в цілому. І в цьому плані провідна роль належить розведенню свиней великої білої породи, про що буде йти мова у цій статті…

  Велика біла (635.0 Кб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

ПРОБЛЕМА ТРИХОТЕЦЕНОВЫХ МИКОТОКСИНОВ В ПТИЦЕВОДСТВЕ УКРАИНЫ

ТРУФАНОВ О. В., КОТИК А. Н., ТРУФАНОВА В. А.
Лаборатория микотоксикологииИнститута птицеводства УААН

Нижеприведенный анализ ситуации показывает остроту поставленной проблемы. В связи с усилением внимания сельхозтоваропроизводителей к качеству производимой продукции, которое напрямую зависит от качества кормового сырья, возникла необходимость на страницах журнала открыть постоянную рубрику, рассказывающую о новых методах решения проблемы…

  Проблема трихотеценовых микотоксинов в птицеводстве (516.7 Кб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

СУЧАСНІ МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ТРИХОТЕЦЕНОВИХ МІКОТОКСИНІВ

ТРУФАНОВ О. В.
Лабораторія мікотоксикології Інституту птахівництва УААН

Кількісні методи визначення хімічних сполук характеризуються специфічністю, чутливістю, робочим діапазоном, відтворюваністю (або точністю), правильністю, ефективністю та похибками…

  Сучасні методи визначення трихотеценових мікотоксинів (352.2 Кб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

ВІДГОДІВЕЛЬНІ ТА М’ЯСНІ ЯКОСТІ ПІДСВИНКІВ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ ПРИ ІНТЕНСИВНІЙ ВІДГОДІВЛІ

ЛІСНИЙ В. А., доцент, кандидат с.-г. наук, ХДАУ,
директор ТОВ «Фрідом Фарм Бекон»,
ЛІСНА Т. М., асистент, ХДАУ

Ефективність галузі свинарства визначається не лише рівнем відгодівельних якостей, а в значній мірі залежить від їх м’ясної продуктивності. Впровадження у виробництво спеціалізованих м’ясних порід зарубіжної селекції відкриває широку можливість збільшення виробництва високоякісної м’ясної свинини при збільшенні передзабійної живої маси. Так, у США за останні роки спостерігається тенденція до зростання вагових кондицій товарних свиней, спеціалізованих за м’ясними якостями. Виходячи з цього нами були проведені дослідження в умовах племзаводу з розведення свиней великої білої породи ТОВ «Фрідом Фарм Бекон» Херсонської області на підсвинках різних генотипів вітчизняної та англійської селекції…

  Відгодівельні та м'ясні якості підсвинків (236.6 Кб)

АКЦИЯ!

В гармонии с природой

Производство DOSTO орегано

AGROEXPO 2020

КОМПЛЕКСНИЙ АДСОРБЕНТ

Щадящие технологии Фадеева

Биоэнзимная технология

Сепаратор САД

PÖTTINGER

СІЙ ДОБРО

Высокие рекорды с АБК™

Органическое производство

Пробіотики для тварин

ЗАХИСТ РОСЛИН

БАНК ТЕХНОЛОГИЙ

Авторизация

Войти
Регистрация

Получать обновления на email:
Рубрики

"Зеленые проекты" (5)
Актуальная тема (145)
Актуальное интервью (2)
Аналитика (1)
Аналитика (1)
Антикризисная политика (6)
Архив – 2009год (5)
Архив – 2010год (4)
Архив – 2011год (5)
Архив – 2012год (6)
Архив – 2013год (6)
Архив 2014 год (5)
Архив 2015 (5)
Архив 2016 (6)
Архив 2017 (5)
Архив 2018 (5)
Архив 2019 (4)
Архив 2020 (2)
Архив журналов "Эксклюзивные технологии" (1)
Без рубрики (1)
Биотехнологии (38)
Биотопливо (1)
Ветеринария (21)
Животноводство (29)
ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ (25)
Книга (5)
Кормление (43)
Кормопроизводство (34)
Мастер-класс (12)
Микотоксины (16)
НОВОСТИ КОМПАНИИ БИОМИН (1)
Обзор мероприятий (79)
Овощеводство (31)
Овцеводство (1)
Органическое агропроизводство (10)
Орошение (4)
ОТРАСЛЬ ЗАКРЫТОГО ГРУНТА (4)
Переработка (5)
ПИТАНИЕ РАСТЕНИЙ (64)
ПОЧВОЗАЩИТНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ (22)
Птицеводство (61)
Растениеводство (23)
Ресурсосбережение в растениеводстве (39)
свиноводство (45)
Селекция (8)
СЕЛЕКЦИЯ (12)
Страусоводство (3)
Управление (1)
Фотогалерея (13)
Хранение и переработка (4)

Полезные "плагины WordPress" вы можете найти на сайте WordPressPlugins.ru. WP-Cumulus требует для просмотра Flash Player 9 или выше.

Запрошуємо на виставку