\

Животноводство

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОБИОТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ BACILLUS SUBTILIS ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ МИКОТОКСИКОЗОВ ЦЫПЛЯТ

ТРУФАНОВ О. В.
Институт птицеводства УААН, Борки, Украина

В этой статье автор рассказывает о профилактическом действии пробиотических препаратов на основе Bacillus subtilis 44-р, B. subtilis 090 и B. subtilis 8130 при Т-2 и НТ-2 токсикозах цыплят. Позитивное действие B. subtilis 44-р проявлялось в повышении живой массы и снижении относительной массы печени. Препарат на основе B. subtilis 090 положительно влиял на среднесуточный прирост живой массы, относительную массу сердца, почек и концентрацию общего белка в плазме крови при НТ-2 и Т-2 токсикозах цыплят. Совместное применение препаратов на основе B. subtilis 090 и B. subtilis 8130 нормализовало значение живой массы, относительной массы сердца и содержание креатинина в плазме крови цыплят…

  Применение пробиотических препаратов (257.4 Кб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

ВЕЛИКА БІЛА

БЕРЕЗОВСЬКИЙ М. Д., доктор с.-г. наук, професор, зав. відділом розведення і генетики Інституту свинарства ім. О. В. Квасницького УААН

Впродовж останніх 15-ти років в Україні різко зменшилось поголів’я свиней, а відповідно, й виробництво свинини. Особливо постраждало товарне свинарство і перш за все великі промислові комплекси і спецгоспи. Разом з цим племінне свинарство навіть збільшилось у кількісному відношенні, що може бути передумовою відродження галузі свинарства в цілому. І в цьому плані провідна роль належить розведенню свиней великої білої породи, про що буде йти мова у цій статті…

  Велика біла (635.0 Кб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

ПРОБЛЕМА ТРИХОТЕЦЕНОВЫХ МИКОТОКСИНОВ В ПТИЦЕВОДСТВЕ УКРАИНЫ

ТРУФАНОВ О. В., КОТИК А. Н., ТРУФАНОВА В. А.
Лаборатория микотоксикологииИнститута птицеводства УААН

Нижеприведенный анализ ситуации показывает остроту поставленной проблемы. В связи с усилением внимания сельхозтоваропроизводителей к качеству производимой продукции, которое напрямую зависит от качества кормового сырья, возникла необходимость на страницах журнала открыть постоянную рубрику, рассказывающую о новых методах решения проблемы…

  Проблема трихотеценовых микотоксинов в птицеводстве (516.7 Кб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

СУЧАСНІ МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ТРИХОТЕЦЕНОВИХ МІКОТОКСИНІВ

ТРУФАНОВ О. В.
Лабораторія мікотоксикології Інституту птахівництва УААН

Кількісні методи визначення хімічних сполук характеризуються специфічністю, чутливістю, робочим діапазоном, відтворюваністю (або точністю), правильністю, ефективністю та похибками…

  Сучасні методи визначення трихотеценових мікотоксинів (352.2 Кб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

ВІДГОДІВЕЛЬНІ ТА М’ЯСНІ ЯКОСТІ ПІДСВИНКІВ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ ПРИ ІНТЕНСИВНІЙ ВІДГОДІВЛІ

ЛІСНИЙ В. А., доцент, кандидат с.-г. наук, ХДАУ,
директор ТОВ «Фрідом Фарм Бекон»,
ЛІСНА Т. М., асистент, ХДАУ

Ефективність галузі свинарства визначається не лише рівнем відгодівельних якостей, а в значній мірі залежить від їх м’ясної продуктивності. Впровадження у виробництво спеціалізованих м’ясних порід зарубіжної селекції відкриває широку можливість збільшення виробництва високоякісної м’ясної свинини при збільшенні передзабійної живої маси. Так, у США за останні роки спостерігається тенденція до зростання вагових кондицій товарних свиней, спеціалізованих за м’ясними якостями. Виходячи з цього нами були проведені дослідження в умовах племзаводу з розведення свиней великої білої породи ТОВ «Фрідом Фарм Бекон» Херсонської області на підсвинках різних генотипів вітчизняної та англійської селекції…

  Відгодівельні та м'ясні якості підсвинків (236.6 Кб)

НОВІ ЛІНІЇ В НОВІЙ ПОРОДІ

ЛІСНИЙ В. А., кандидат с.-г. наук, доцент; КОЗІН А. І., аспірант;
САВОСІК Н. С., асистент;
Херсонський державний аграрний університет

Державною комісією апробована і в 2007 році затверджена наказом Міністерства сільського господарства України нова спеціалізована м’ясна порода свиней – червона білопояса. Ця порода створена шляхом складного відтворювального схрещування семи порід. Дві з них вихідні: велика біла та миргородська, які були використанні ще на початковому етапі створення полтавської м’ясної породи як материнські. У якості батьківських форм були на першому етапі використані породи – ландрас та уєссекс-седлбек, а у подальшому для створення синтетичного м’ясного генотипу були використані спеціалізовані м’ясні породи: п’єтрен, дюрок та гемпшир…

  Нові лінії в новій породі (172.9 Кб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

ПРОДУКТИВНІСТЬ СВИНЕЙ ВЕЛИКОЇ БІЛОЇ ПОРОДИ

О. А. КОВАЛЬ,
Миколаївський державний аграрний університет

Державне підприємство „Степове» Миколаївської області було організоване у 1966 році і має 40-річну історію. З 1983 року господарство спеціалізувалось на вирощуванні та відгодівлі великої рогатої худоби, а в подальшому – з 2003 року – на розведенні свиней великої білої породи та великої рогатої худоби червоної степової породи. На підставі державної атестації з присвоєння відповідних статусів суб’єктам племінної справи у тваринництві в 2005 році державному підприємству «Племрепродуктор «Степове» надано статус племінного заводу з розведення свиней великої білої породи…

  Продуктивність свиней великої білої породи (52.5 Кб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

КОРМЛЕНИЕ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КРОССОВ МЯСНОЙ И ЯИЧНОЙ ПТИЦЫ: СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Питер СУРАЙ, д. б. н., профессор Шотландского сельскохозяйственного колледжа
и Университета Глазго (Великобритания),
почетный профессор Сумского национального аграрного университета

Современное птицеводство развивается очень быстро, и те показатели продуктивности, которые казались пределом возможностей 10 лет назад, сегодня достигаются в большинстве птицеводческих хозяйств. В частности, генетики и селекционеры ведущих компаний по бройлерному производству в мире (Росс, Кобб, Хабард и другие) сделали возможным получать среднесуточные привесы на уровне 60 г, и, вероятно, это не предел. Кроме того, сроки выращивания птицы существенно сократились и сегодня на многих бройлерных предприятиях они приближаются к 35-дневному возрасту. При этом мясистость тушки существенно улучшилась и выход грудной мышцы возрос. Существенный прогресс достигнут и в яичном птицеводстве, где пик яйценоскости превышает 97% и яйценоскость на начальную и среднюю несушку существенно выше показателей, которые казались мало достижимыми 10 лет назад.

  Комление высокопродуктивних кроссов (163.0 Кб)

СИСТЕМА СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ С ПОРОДАМИ СВИНЕЙ

ЛЕСНОЙ В. А., кандидат с.-х. наук, доцент;
КОЗИН А. И., аспирант;
Херсонский государственный аграрный університет

В ООО «Фридом Фарм Бекон» на начало 2008 года сформировано 4 племенных стада свиней ведущих пород отечественной и зарубежной селекции, которые имеют статус племенных заводов. Наличие статусов племенных заводов дает возможность проводить работу по совершенствованию пород, реализовывать племенной молодняк и получать финансовую поддержку из государственного бюджета по программе «Селекция»…

  Система селекционно-племенной работы с породами свиней (105.0 Кб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

ВЕДЕНИЕ ОТРАСЛИ СВИНОВОДСТВА НА БАЗЕ ИНТЕНСИВНЫХ, НАУКОЕМКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Значительный рост цен на мясомолочную продукцию и заметно снизившийся объем ее производства является гарантом превращения животноводства в высокодоходную отрасль. Современные технологии содержания животных позволяют наращивать продуктивность, сохраняя его генетический потенциал, а вот кормление остается пока сдерживающим фактором. Организация кормления в большинстве хозяйств находится на недопустимо низком уровне. Сегодня – это проблема номер один, и на ее решение должны быть направлены усилия и зоотехнических служб, и научных организаций, и предприятий, производящих корм…

  Ведение отрасли свиноводства... (245.3 Кб)
Вам запрещён доступ к этому файлу.

СИЛЬНЕ НАСІННЯ

Высокие рекорды с АБК™

У гармонії з природою

HOG SLAT Україна

Quantum – інновації живлення

Производство DOSTO орегано

Пробіотики для тварин

ТОВ «Сій Добро»

siydobro.com

ЗАХИСТ РОСЛИН

PÖTTINGER

Аграрний фронт

Сепаратор САД

БАНК ТЕХНОЛОГИЙ

Авторизация

Войти
Регистрация

Получать обновления на email:
Рубрики

"Зеленые проекты" (5)
Актуальная тема (220)
Актуальное интервью (2)
Аналитика (1)
Аналитика (1)
Антикризисная политика (6)
Архів 2023 (6)
Архів 2024 (1)
Архив – 2009год (5)
Архив – 2010год (4)
Архив – 2011год (5)
Архив – 2012год (6)
Архив – 2013год (7)
Архив 2002 (1)
Архив 2014 год (5)
Архив 2015 (5)
Архив 2016 (6)
Архив 2017 (5)
Архив 2018 (5)
Архив 2019 (4)
Архив 2020 (5)
Архив 2021 (5)
Архив 2022 (4)
Архив журналов "Эксклюзивные технологии" (1)
Без рубрики (3)
Биотехнологии (43)
Биотопливо (1)
Ветеринария (22)
Животноводство (99)
ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ (27)
Книга (5)
Кормление (43)
Кормопроизводство (37)
Мастер-класс (12)
Микотоксины (17)
НОВОСТИ КОМПАНИИ БИОМИН (1)
Обзор мероприятий (118)
Овощеводство (31)
Овцеводство (1)
Органическое агропроизводство (17)
Орошение (4)
ОТРАСЛЬ ЗАКРЫТОГО ГРУНТА (4)
Переработка (15)
ПИТАНИЕ РАСТЕНИЙ (64)
ПОЧВОЗАЩИТНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ (22)
Птицеводство (64)
Растениеводство (107)
Ресурсосбережение в растениеводстве (40)
свиноводство (48)
Селекция (8)
СЕЛЕКЦИЯ (13)
СИЛЬНЕ НАСІННЯ (3)
Страусоводство (3)
Управление (2)
Фотогалерея (13)
Хранение и переработка (4)

Полезные "плагины WordPress" вы можете найти на сайте WordPressPlugins.ru. WP-Cumulus требует для просмотра Flash Player 9 или выше.